English Version
English
  باکس جستجو

تعداد کل مطالب : ۱۵۲۶۱۹
در حال نمایش : ۵۹۳
 
Data pager

نگهبانی از ثروت

همسفر مینا در جلسه لژیون سردار در مورد دستور جلسه «ثروت» گفت: ثروتمند کسی است که بتواند از تمام توانایی هایش بهترین و بیشترین استفاده را نماید.

کنگره بهترین ثروت است

همسفر عظیمه رهجوی کمک‌راهنما همسفر سودابه در جلسه لژیون سردار اسفند ماه گفت: اگر دارایی و مال من احساس رضایت برای من به وجود نیاورد ثروت نیست.

نقش ثروت در جهان مادی

همسفر معصومه رهجوی کمک راهنما همسفر نیره، عضو لژیون سردار در جلسه اسفندماه لژیون سردار گفت: ثروت یعنی مال، دارایی، توانایی و سرمایه.