English Version
English
  باکس جستجو

تعداد کل مطالب : ۱۳۶۰۶۵
در حال نمایش : ۳۵۵۰
 
Data pager

مصاحبه با پهلوان علی

پهلوان شعبه کریمان مسافر علی گفت: در کنگره به این ایمان رسیدم که قطعاً این پول در مسیر کنگره و در مسیر علم و دانش کنگره هزینه میشود.

جبهه منفی معرکه‌گیری

همسفر بهاره از لژیون دهم نمایندگی سلمان فارسی در مصاحبه خود در باب دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه‌گیری" چنین گفت؛ معرکه‌گیری در اثر کمبود دانش و آگاهی ...

ثمره فرمانبرداری

همسفر مونا از رهجویان لژیون هفتم نمایندگی آکادمی در مصاحبه با همسفران سایت آکادمی گفت: باید بگویم در مسیر آموزش و یادگیری فرمانبرداری از راهنما و سپاسگزاری از ...

بزرگترین آموزش صبر بود

کمک‌راهنما همسفر طیبه در گفتگو با سایت گفت: جایگاه کمک‌راهنمایی به من کمک کرد تا بتوانم با خودم تسویه حساب و جبران خسارت کنم و بیشتر به خود ...