English Version
English

نمایندگی �������� ������ ����������  باکس جستجو

 
Data pager

قدردانی یعنی اینکه من حد و اندازه‌ آنچه به دست آورده‌ام را بدانم و خودم نیز خروجی داشته باشم.(نمایندگی آکادمی)

مسافر هاله کمک راهنما در مورد دستور جلسه «در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی می‌کنیم» روز یکشنبه 16 بهمن‌ماه ۱۴۰۱گفتند:کنگره، روی تمام زندگی من اثر گذاشت.

باید خیلی از رویا پردازی‌ها را کنار بگذاریم تا بتوانیم انتخاب درست‌تری داشته باشیم.(نمایندگی آکادمی)

مسافر مهسان کمک راهنما در مورد دستور جلسه «ازدواج» روز یکشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ گفتند:امروزه سن ازدواج بالا رفته و این تقریباً در همه‌جا اتفاق افتاده است.