English Version
English

نمایندگی �������� ������ ����������  باکس جستجو

 
Data pager

من در ایران و در کنگره‌ای هستم که شیشه درمان دارد، صرع درمان دارد، سرطان درمان دارد و....(نمایندگی یاس)

خانم مونا دبیر شورای اسیستانت ها در مورد دستور جلسه «D.SAP» روز شنبه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲گفتند:کنگره یک رشد بسیار بزرگی درزمینهٔ علوم پزشکی و روانی به دست

مشارکت مکتوب (نمایندگی یاس)

مسافر سمیه در مورد دستور جلسه D.SAP نوشتند: از دیگر خواص دارویی D.SAP می‌توان به درمان کبد چرب، بیماری واریس پا، دیابت، کلسترول، مشکلات کیسه صفرا، تعادل سوخت‌وساز ...

اعضای این سیستم، علم کنگره را به دانشگاه‌ها می‌برند و به گوش اساتید و دانشجویان می‌رسانند.(گنجعلی خان)

ایجنت محترم خانم مونا در مورد «در استحکام پایه‌های علمی و مالی کنگره من چه کرده‌ام؟» روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲گفتند:آن چیزهایی که از بدو ورود به کنگره ...