English Version
English

آخرین عنوان ها

 
Data pager

ظرفیت و مسئولیت دو سر یک کمان

همسفر وحیده از لژیون یازدهم نمایندگی سمنان در مقاله خود پیرامون دستورجلسه « ظرفیت، مسئولیت، قبله گم‌کردن » چنین گفت: انسان‌های دانا ظرفیت بالایی دارند و با کوچک‌ترین ...

بازشدن گره‌ها

همسفر لیلا از نمایندگی حسنانی در لژیون سردار پیرامون دستور جلسه «دنور» چنین گفت: این افراد به این سیستم ایمان و باور دارند.

دنور یعنی بخشندگی

همسفر سارا در لژیون سردار در مورد دستور جلسه «دنور» گفت: باید به درجه‌ای از بخشندگی برسیم که جز خود و خانواده خود به دیگران نیز فکر کنیم.

ویژه ها