English Version
English

آخرین عنوان ها

 
Data pager

خدمت بلاعوض

همسفر معصومه عضو لژیون ششم نمایندگی دهخدا در دلنوشته‌ای نوشت: محبت کردن را می‌توانیم در خدمت به انسان‌ها مشاهده کنیم.

تفاوت ترک و درمان در چیست؟

کمک راهنمای نمایندگی گیلان همسفر سپیده در مصاحبه خود در باب دستور جلسه DST و تجربه من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها گفت: علوم جهان‌بینی نوعی از علم ...

سم‌زدایی؛ سمی برای مصرف‌کنندگان

مسافر مجتبی در مقاله خود گفت: هدف کنگره۶۰ به تعادل رساندن سیستم‌های از تعادل خارج‌شده و بازسازی نقاط تخریب‌شده است و برگشتن این سیستم‌ها به چرخه حیات هر ...

بخشش؛ کاری از جنس قلب

کمک‌راهنما همسفر صبا در جلسه هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شادآباد گفت: کارهایی مانند بخشش که از جنس قلب هستند را انجام بدهیم؛ چون این کارها هستند که در ...

بازسازی جسم با متد DST

مسافر محمد در مقاله خود گفت: با روش DST نه‌تنها درمان مواد مخدر صورت می‌گیرد؛ بلکه مسیر درمان بعضی از بیماری‌های خاص نیز باز شده و در آینده ...

ویژه ها