English Version
English

لیست 30 سی دی سفر دوم (بروزرسانی)

لیست 30 سی دی سفر دوم (بروزرسانی)

لیست 30 سی دی سفر دوم

طبق نظر بنیان کنگره 60 فرم 30 سی دی سفر دوم در سایت کنگره 60 منتشر شد .

این فرم ویژه اعضای سفر دوم بوده که پیشنیاز خدمت در سفر دوم میباشد . فر م 40 سی دی سفر اول ویژه اعضای سفر اول و لازم اخذ رهایی میباشد ، فرم 30 سی دی ویژه اعضای سفر دوم میباشد . در این فرم وادی های یازدهم تا چهاردهم در قالب 22 فایل صوتی و هشت فایل صوتی از استاد امین میباشد . ارائه این فرم برای خدمت در جایگاه های مرزبان ، ایجنتی ، راهنمایی تازه واردین و راهنمایی OT  الزامی میباشد .

دریافت فایل صورت PDF

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .