English Version
English

خدمت مالی وتاثر آن روی زندگی من

خدمت مالی وتاثر آن روی زندگی من

جلسه ششم ازدوره دوم لژیون سردار نمایندگی بروجرد با دستور جلسه خدمت مالی وتاثر آن روی زندگی من وسی دی کاغذ پوسیده به استادی راهنمای محترم مسافر عباس و نگهبانی مسافر رضا ودبیری موقت مسافر امین روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ساعت ۱۵:۴۵آغاز بکار نمود

خلاصه سخنان استاد

این دستور جلسه من را یاد آن اوایل که لژیون سردار نبود ولژیون مالی بود می اندازد مبلغ آن هم با پنج میلیون تومان شروع میشدوالان شده است شش میلیون تومان واقعا بخواهیم حساب کنیم شش میلیون الان پولی نیست کنگره این راه را مقابل من قرار داده است وبدون هیچ دردی مارا به درمان میرساند خیلی ها بودند و آمدن گفتن این تابلوی کنگره راامسال دیده ایم و همیشه از کنارش ردمیشدیم ولی بهش توجه نمی کردیم به نظر من خداوند اذن ورود آنها را نداده است خوب منی که وارد شده ام و این آرامش را گرفته‌ام وبه زندگی برگشته‌ام و رونق گرفته‌ام مدیون کنگره هستم وباید زکات رهایی ام را پرداخت کنم خداوند لطفی به من کرده است واگر قدرش راندانیم وشکرگزار نباشیم مطمئنم این لطف آرام آرام ازماپس گرفته میشود توی کنگره بحث مالی است وآن چیزی که خداوند به من داده است باید ازش ببخشم باید کمک کنم تارزق و روزی وبرکتم زیاد شود توی لژیون سردار هم همین طور است درست است دل کندن از مال سخت است ولی یک بار امتحان کنید من با خداوند معامله میکنم خداوند میگوید یک بده هزار بهت پس میدهم خداوند شریک قابل اعتماد است ساختمان اینجا هم دارد درست می‌شود و این نیازمند کمک همه ی اعضا است خیلی ها زحمت کشیدن چراغ اینجا را روشن کرده‌اند که من راحت بیایم ودرمان شوم پول آب هست پول برق هست گاز هست اجاره هست و هزارتا مسعله دیگر حتی آن برگه ی زردی که میگیری برای دارو بابت آن هزینه شده است نسبت به اینهامامسعولیت داریم شما که می آیید درمان میشوید ومیروید پس تکلیف بقیه چی هست مادر مقابل همدیگر مسئول هستیم پیشنهاد میکنم کسانی که عضو لژیون سردار نیستند بیایند این میوه ی سردار را امتحان کنند و نتیجه اش را ببینند

 

 

 

 

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .