English Version
English

ثبت نام در آزمون داخلی کمک راهنمایی

ثبت نام در آزمون داخلی کمک راهنمایی

شرایط ثبت نام در آزمون داخلی کمک راهنمایی کنگره ۶۰ ؛ شهریور ماه 1401


۱ :  کلیه مسافران و همسفران بایستی تا زمان برگزاری امتحان وارد سفر دوم شده باشند و سفر اولی هایی که حداکثر مصرف داروی آنها T.D.S 0/3 سی سی معادل روزانه  0.9 سی سی باشد نیز می توانند در آزمون شرکت کنند.

۲ : نوشتن ۴۰ سی دی برای مسافران و همسفران و تایید آن توسط نگهبان کنگره الزامی است.

۳ : مسافرانی که مصرف کننده سیگار بوده اند بایستی در تاریخ برگزاری امتحان حداقل 3 ماه از ورود آنها در لژیون سیگار گذشته باشد.

۴ :  ثبت نام از تاریخ 1401/03/08 لغایت 1401/06/01 می باشد.

(*شما مجاز به ثبت نام با نام نمایندگی هستید که 6ماه گذشته در آن نمایندگی حضور داشته اید)


جهت اطمینان پس از ثبت نام به لیست اعضای ثبت نام شده مراجعه کنید نام و شماره کارت اگر ثبت شده بود مشکلی در ثبت نام نیست.

توجه: لطفا از ثبت‌نام دوباره‌ خودداری نمایید

لینک ثبت نام(از تاریخ 1401/03/08 الی 1401/06/01)

لیست اعضای ثبت‌نام شده

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .