English Version
English

بخشش در مسیر رشد و تکامل

بخشش در مسیر رشد و تکامل

پنجمین جلسه از دوره چهارم، سری کارگاه‌های آموزشی لژیون سردار باشگاه تیراندازی با کمان کنگره ۶۰، با استادی همسفر سجاد، نگهبانی مسافر حنیف و دبیری همسفر امید، با دستور جلسه « چرا باید به دیگران کمک کنیم؟ به چه مقدار کمک کنیم؟ » روز سه‌شنبه 31 مردادماه 1402 ساعت 18:00 در محل باشگاه آغاز به کار کرد.

 درمورد دستورجلسه، چرا باید به دیگران کمک بکنیم؟ به چه مقدار باید به دیگران کمک بکنیم، در فرهنگ و ادب فارسی داستانی عاشقانه وجود دارد که مفهوم عشق را به زیبایی بیان می‌کند، عاشق زمانی که خودش احساس نمی‌کند مورد توجه معشوق قرار می‌گیرد و گویا خاصیت عشق یگانگی و وحدت است. این یگانگی در کنگره موج می‌زند، چه در بیرون از کنگره چه در کنگره، در سفر اول و در سفر دوم، همه ما هستیم و این یگانگی به ما می‌فهماند که چرا باید به دیگران کمک کنیم یا اگر به دیگران کمک می‌کنیم در واقع به خودمان کمک کرده‌ایم، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند.

من همیشه فکر می‌کردم مقدار کمک کردن اهمیت ندارد و فقط حس خالص بودن آن اهمیت دارد؛ اما مقدار کمک کردن بسیار مهم است. من در کنگره مشاهده کردم که افراد به اندازه تخریب‌شان کمک می‌کنند.
مبلغ ورود به لژیون سردار سال‌هاست که ثابت است و این به آن معناست که هر کسی با هر توانی بتواند از این جایگاه استفاده بکند.
استاد امین به مقدار بخشش اشاره کردند که انسان باید به اندازه‌ای ببخشد که جدا شدن آن را از خودش احساس بکند یا از طرفی اضافه شدن آن را به هستی و سیستم درک بکند؛ چراکه رشد و تکامل زمانی اتفاق می‌افتد که ما چیزی را به چرخه اضافه کرده باشیم.
در کلام الله به ویژگی‌های بخشیدن اشاره شده که من آن‌ها را در لژیون سردار مشاهده می‌کنم؛ چراکه بخشش در لژیون سردار کاملا آبرومندانه، بلاعوض و با شوق و اشتیاق است.

تایپ: مسافر امید

تصویر بردار: همسفر متین

ویراستار و ارسال: مسافر منوچهر(مرزبان خبری)

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .