English Version
English

فرمانروایی شهر وجودی

فرمانروایی شهر وجودی

شرط ورود به فرمانروایی گوش به فرمان بودن است، زمانی انسان می‌تواند به مرحله فرماندهی برسد که از مسیر فرمانبردار بودن عبور کند، یعنی زمانی که انسان از یک فرمانده با تجربه آموزش می‌بیند آن آموزش‌ها را عملی کند و سازندگی را از جسم روان و جهانبینی خود شروع کند، وقتی آموزش‌ها در زندگیش عملی شد، آنگاه به جایگاهی می‌رسد که بر همه چیز تسلط دارد و فرومانروای شهر وجودی خودش می‌شود و با فرمانروا شدن شهر وجودی خود اختیار خودش را از نیرو ها و ساختارهای منفی پس  می‌گیرد، حس‌های منفی را تبدیل به حس‌های مثبت می‌کند و دانایی خود را تبدیل به دانایی موثر می‌کند، دانایی موثر یعنی تفکری که در رسیدن به یک خواسته موثر باشد"حس اولین شروع به کار انداختن قوه عقل است" با تزکیه و پالایش‌ها مثبت می‌شود و اطلاعات درست به عقل منتقل می‌شود و عقل بهترین تصمیم را می‌گیرد، در آخر فرصت آموزش دیدن برای انسان‌ها بسیار کم است امیدوارم همه ما بتوانیم از این فرصت کم بهترین آموزش‌ها را از انسان‌های با تجربه‌ای که در زندگی‌مان قرار گرفته‌اند کسب کنیم .

نویسنده: همسفر المیرا رهجوی راهنما همسفر آذر (لژیون هشتم)
رابط خبری: همسفر بهار رهجوی راهنما همسفر آذر (لژیون هشتم)
ارسال: همسفر معصومه رهجوی راهنما همسفر نیره (لژیون‌ هفتم)
وبلاگ همسفران رودهن 

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .