English Version
English

پیام هفته ایجنت و مرزبان

پیام هفته ایجنت و مرزبان
یکی برای همه ، همه برای یکی
با عزم تمام بکوشیم در ایجاد مکان های متعدد وآرام که همه در دسترس
آن از یادرفتگان باشد، میدانیم توان خود را بکار میبرید، اما بدانیم 
 که این کار، راه رفتن و قدم زدن در گلستان نیست 
  بلکه در آتش و خار است . راه هموارنمودن چندان آسان نیست 
هفته ایجنت و مرزبان مبارک
 
 
 
 

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .