تاریخ
دوشنبه 5 دي 1390

کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره ( مادی و معنوی )

موضوع : دستور جلسات هفتگي
اولین کمک کنگره به ما ، کمک علمی است . کنگره 60 صورت مسئله اعتیاد را به ما می آموزد و ما با استفاده از علم و دانش کنگره ، مفهوم اعتیاد را می آموزیم . با علم کنگره 60 می آموزیم که اعتیاد چیست و مصرف کننده مواد مخدر در چه جایگاهی قرار دارد
کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره ( مادی و معنوی )

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه این هفته : کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره ( مادی و معنوی )

انسان موجودی فراموش کار است و بسیاری از وقایع ، رویدادها و وضعیت زندگی خود را در گذشته فراموش می کند . شاید فراموشی بخشی از طراحی و خلقت انسان توسط خداوند باشد ، فراموشی نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر ، می تواند بار مثبت و یا منفی داشته باشد . در بعضی از موارد ، فراموش کردن برخی از وضعیت ها و رخدادهای زندگی ، می تواند برای ما مفید باشد و گاهی اوقات نیز می تواند مخرب باشد .

 منظور از این مقدمه این است که بگوییم  مصرف کننده مواد مخدر ، زمانی که درمان می شود و به رهایی و آزادی میرسد ، بسیاری از رنج ها ، مصیبت ها و گرفتاریهای زمان اعتیاد خود را فراموش می کند . فراموش میکند که در چه وضعتی بوده ،  فراموش می کند که در چه جایگاهی بوده است و فراموش می کند چه کسی و چه کسانی به او کمک کرده اند و چه کمک هایی به او شده است تا به رهایی و آزادی برسد  .

هر چند ما معتقدیم که تمام بار مسئولیت درمان اعتیاد به عهده خود فردی است که می خواهد از اعتیاد رها شود ، اما نمی توانیم منکر کمک و راهنمایی فرد ، افراد و یا سیستمی باشیم که ما را در رسیدن به رهایی یاری رسانده است . درمان اعتیاد نیروی بسیاری می خواهد ، انرژی بسیاری می خواهد ، آن قدر که در تصور ما نمی گنجد .  مصرف کننده مواد مخدر نمی تواند بدون راهنمایی از دام اعتیاد رها شود . نه تنها برای درمان اعتیاد ،  بلکه برای تمام امورات زندگی ، ما محتاج به کمک و یاری ، راهنمایی و حضور دیگران هستیم .

ابرو باد و مه خورشید و فلک در کارند ، تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری . اگر خوب دقت کنیم ، می بینیم که  بدون دیگران و بدون کمک دیگران ، قادر به تامین نیازهای خود نیستیم .

 اما برای درمان اعتیاد ، نقش این یاری و کمک ، بسیار پررنگ تر از سایر موارد است . من زمانی که مصرف کننده مواد مخدر بودم برای رسیدن به رهایی و درمان اعتیاد از هیچ تلاشی فرو گذار نبودم ، دست به هر اقدام و حرکتی می زدم اما بدون نتیجه بود ، البته تنها نتیجه آن تخریب بیشتر  و غرق شدن بیشتر بود . هر گاه که نا آگاهانه و به تنهایی دست به ترک اعتیاد می زدم نه تنها نتیجه ای نمی گرفتم بلکه وضعیتم بدتر هم می شد . زمانی که به کنگره60 آمدم ،  با کمک کنگره 60 توانستم اعتیادم را درمان درمان کنم .

وقتی به واژه کمک از سوی کنگره 60 فکر می کنیم می بینیم ، طیف وسیعی از انواع کمک ها درون این واژه نهفته است که شاید به آنها کمتر توجه کنیم .

علم و دانش کنگره 60 :
اولین کمک کنگره به ما ، کمک علمی است . کنگره 60 صورت مسئله اعتیاد را به ما می آموزد و ما با استفاده از علم و دانش کنگره ، مفهوم اعتیاد را می آموزیم . با علم کنگره 60 می آموزیم که اعتیاد چیست و مصرف کننده مواد مخدر در چه جایگاهی قرار دارد . کنگره 60 با علم خود ، چگونگی درمان اعتیاد را به ما آموزش می دهد ، علمی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد . کنگره 60 با علم خود چگونه زندگی کردن و بهترین زیستن را در ادامه به ما می آموزد .


انتخاب راهنما :
 از زاویه ای دیگر ، کنگره 60 این اجازه را به ما می دهد  تا راهنما انتخاب کنیم ، این حق انتخاب ، از بزرگترین کمک های کنگره 60 به ماست . انتخاب راهنما  ، می دانید این اجازه و اختیار که یک مصرف کننده می تواند یکی از راهنمایان کنگره 60 که راهنما و معلم درمان اعتیاد است و برای آموزش و تربیت او به عنوان کمک راهنمای درمان اعتیاد ، وقت و انرژی بسیاری صرف شده است  را  به عنوان راهنمای خود انتخاب کند ، چه کمکی است ؟ آیا تا به حال فکر کرده ایم ؟ با چه بهایی می توان در دنیای امروز فردی را به این صورت به عنوان راهنمای خود انتخاب کرد که با تمام توان خود راهنمای ما می باشد ؟

امکانات مادی :
 از زاویه ای دیگر ، تمام امکانات مادی کنگره 60 از قبیل ساختمان ، فضا ، میز ، صندلی ، میکروفن ، پذیرایی ، امکانات ورزشی و صدها عامل مادی دیگر، بوسیله کنگره 60 مهیا شده است تا من مصرف کننده ،  در نهایت آسایش و راحتی ، درکلاس های کنگره 60 شرکت کنم و به رهایی برسم  . آیا تا به حال فکر کرده ایم که اگر می خواستیم به صورت شخصی و خصوصی این امکانات را فراهم کنیم چه بهایی را باید می پرداختیم ؟

دوستانی یافتیم که یافت نمی شد :از زاویه ای دیگر که نگاه می کنیم ، تمام اعضای کنگره 60 تبدیل به دوستان ما می شوند . دوستانیکه از شادی ما شاد می شوند ، دوستانی که تمام و کمال و فقط و فقط موفقیت ما را می خواهند ، چنین دوستانی را در کجا و چگونه می توان پیدا کرد  ؟ دوستانی که تک تک آن ها در رهایی و موفقیت من و ما نقش داشتند و یاری رساندند . در کنار هم ورزش می کنیم و از با هم بودن لذت می بریم . آیا تا به حال فکر کرده ایم که بدون دوستان کنگره ای چه حالی پیدا می کنیم ؟ حتی تصورش هم سخت است .

 اگر می گوییم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما نانی به کف آریم و به غفلت نخوریم ، این تعبیر را در مورد درمان اعتیاد و رسیدن به رهایی نیز می توان به کار برد و بسیار بجاست که بگوییم در کنگره 60 همه و همه با تمام امکانات مادی و معنوی دست به دست هم می دهند  تا یک نفر از دام اعتیاد رها شود .

 وقتی فکر می کنیم ، بیان این موضوعات و به تصویر کشیدن آن در ذهن و نوشتن در مورد آن بسیار سخت است ، مسئله آن قدر بزرگ و عظیم است که حقیقتا نمی توان آن را بیان کرد  .

 وقتی که عمیق تر فکر می کنیم می بینیم که کمک علمی کنگره به ما برای شناخت اعتیاد و درمان آن را نمی توان اندازه گیری کرد و سنجید ، این علم و دانش ناب و دست اول ، این دانش که از هستی و نیستی نشات گرفته و انسان های بسیاری در تولید و انتقال آن تا رسیدن به دست من و شما نقش داشته اند را  به چه بهایی می توان مهیا کرد ؟ با چه بهایی می توان به دانش کنگره 60 در خودشناسی و انسان شناسی دست یافت ؟ با چه بهایی می توان کمک معنوی کنگره 60 را مهیا کرد ؟ با چه بهایی می توان تشویق و دست زدن و محبت بچه های کنگره 60 را مهیا کرد ؟ با چه بهایی می توان انرژی و خلوص نیت  و تفکرمثبت کنگره 60  را محیا کرد ؟ به چه بهایی  ؟ اصلا می توان مهیا کرد تا بعد به بهای آن برسیم ؟
 
آیا تا به حال فکر کرده ایم که مسئولیت اداره و هدایت کنگره 60 به عهده چه کسی است ؟ به عهده آقای مهندس دژاکام . او فردی است که در سن 62 سالگی ، هنوز در خانه استیجاری زمان دانشجویی خود ، به همراه خانواده زندگی می کند .  وقت و زندگیشان را صرف رهایی ما و شما و دیگران از دام اعتیاد کرده اند .  زندگیشان صرف رساندن پیام رهایی از دام اعتیاد با روش و متد صحیح به جهانیان شده است که اعتیاد درمان دارد ، درمان قطعی دارد . او همه ما را دوست دارد ، به همه ما عشق می ورزد ، بیشتر از خود ما ، از موفقیت و شادی ما شاد می شود و با غم و اندوه ما غمگین می شود . مطمئن باشید هیچ کدام از ما را در هیچ حالی فراموش نمی کند . چنین مسئول و نگهبان و یا به قول دیگران ، چنین رئیسی را در کجا می توان پیدا کرد ؟ آیا تا به حال فکر کرده ایم ؟


این فهرست طولانی از انواع کمک ها ، به صورت رایگان در اختیار ما قرار می گیرد تا  به رهایی برسیم ، تا اعتیاد را درمان کنیم ، تا خودمان را بشناسیم و  سری در سرها پیدا کنم  . تا بگوییم من هم هستم .
 جالب است بدانیم که از نقطه نظر هزینه ،رهایی و درمان اعتیاد یک نفر در کنگره 60 اگر قرار باشد محاسبه شود ، به رقمی در حدود 400/10 ده میلیون و جهارصد هزار تومان برای هر نفر می رسیم ( آمار سال 88 ) که البته این رقم در برگیرنده تمام عوامل دخیل در درمان اعتیاد یک نفر نیست .
 خوب ، در مقابل این فهرست طولانی من و یا ما چه کرده ایم ؟ من چه خدمتی به کنگره 60 کرده ام ، مادی یا معنوی . تو چه کرده ای ؟ شما چه کرده اید ؟ 
اولین خدمت ما به کنگره ، این است که قدرشناس و سپاسگزار کمک هایی باشیم که از سوی کنگره به ما شده است . آنها را درک کنیم ، احساس کنیم و اهمیت آن را بدانیم . سعی کنیم در جهتی حرکت کنیم که این کمک ها و این نیروهایی که صرف ما شده است به هدر نرود . در صراط مستقیم باشیم و برای کنگره 60 یک عضو یک مسافر و یک همسفر خوب باشیم . کاری کنیم که کمک های کنگره به ما موثر واقع شود و به رهایی برسیم و در ادامه به کمک راهنمایی و جایگاه های دیگر . سعی کنیم طوری عمل کنیم که راهنمای ما و کنگره 60 از ما راضی و خشنود باشد .
سعی کنیم قبل از هر مسئله ای و هر خدمتی ، برای کنگره 60 درد سر و مشکل درست نکنیم . پیرو حرمت ، اصول و قوانین کنگره 60 باشیم . برای مثال : مسافریا همسفری که با پارک نابجای اتومبیل خود برای کنگره مشکل درست می کند ، آیا می تواند ادعا کند که خدمتگزار کنگره است؟ مسافر یا همسفری که حرمت یا اصول یا قوانین کنگره 60 را رعایت نمی کند ، آیا می تواند ادعای خدمت داشته باشد ؟
و اما بعد ؛
  کنگره 60 یک نهاد مردمی است ، یک سازمان غیر دولتی است و بودجه ای در اختیار ندارد . بودجه آن گردش سبد پول در جلسات است و پول های جزیی ماست که چرخ کنگره 60 را می چرخاند  .کنگره 60  پرسنل حقوق بگیر در اختیار ندارد  نیرو های آن ، ما و شما هستیم  . آیا تا به حال این ها را با هم سنجیده ایم  که کنگره 60 چه کمکی به ما کرده است و ما چه خدمتی به کنگره 60 کرده ایم ؟ آیا کنگره 60 برای ادامه فعالیت های خود به وجه نقد نیاز ندارد ؟  کنگره 60 بودجه سالانه و مکفی  در اختیار ندارد ، کنگره 60 با کمک های ناچیز ، تا به حال توانسته است  به راه خود ادامه دهد .
بسیارند کسانی که در کنگره 60 به رهایی رسیده اند و در ادامه تا جایی که در توانشان بوده به صورت داوطلبانه به کنگره 60 کمک مالی نموده و می نمایند . بسیارند کسانی که بعد از رهایشان به کمک راهنمایی ، راهنمایی ، مرزبانی ، ایجنت و دیده بانی رسیده و با تمام وجودشان در خدمت کنگره بوده و هستند . در نمایندگی های مختلف و با طی صدها هزار کیلومتر در شهر های مختلف برای رسیدن مصرف کنندگان مواد مخدر به رهایی ، خدمت نموده و یا می نمایند  و برای شکل گیری نمایندگی جدید از هیچ تلاشی فروگذار نیستند .
بسیارند کسانی که بند عشق بین آنان و قدرت مطلق برقرار گشته و عاشقانه خدمت می کنند و بدون خدمت نمی توانند زندگی کنند .
کنگره 60 آغازی نموده است که پایانش در اختیار ما نیست ، تلاشی است ادامه دار ، ماندش جاوید و نامش برای انسان های پاک سیرت ، اسطوره .

 البته این موضوع را باید یادآور شویم که چرخ کنگره 60 هیچ زمانی از حرکت باز نخواهد ایستاد ، اگر ما خدمت نکنیم مطمئن باشیم دیگرانی خواهند آمد و پرچم را خواهند برداشت . فکر نکنیم که اگر خدمت می کنیم سر کنگره منت گذاشته ایم ، خیر ، خداوند لیاقت و اجازه خدمت به بندگانش را به هر کسی نمی دهد ، اگر این لیاقت و اجازه به ما داده شده است ، این خداوند است که سرما منت گذاشته است که بتوانیم خدمت کنیم ، زیرا نتیجه  خدمت ، چندین برابر به خود ما بر می گردد و این ما هستیم که منتفع می شویم . اگر خدمت می کنیم ، این خدمت قبل از هر چیز برای خودمان و کمک به خودمان است.
برای همین به جای جمله کمک کنگره به ما و کمک ما به کنگره ،  از جمله کمک کنگره به ما و خدمت ما به کنگره استفاده شده است .
در کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر جمله بسیار مهم وجود دارد از قول سردار با این مضمون : باید بدانید که ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا آموزش ، سپس خدمت درست انجام بدهیم ، در این راه بسیار وقت لازم است .
زمان زیادی گذشته است که به امروز و این جایگاه برسیم که بتوانیم خدمت کنیم  ،بنابراین از احدی نباید به خاطر خدمت  طلب کار باشیم ، زیرا اگر اذن و اجازه خدمت نبود ، هرگز نمی توانستیم کوچکترین قدمی در راه خدمت برداریم . کنگره 60 از بدو تاسیس تا کنون ، حتی یک روز هم دچار مشکل مالی نشده است و همیشه نیروهای مکفی در اختیار کنگره 60 بوده ، هست و خواهد بود ، پس باید سپاسگزار خداوند باشیم که لیاقت خدمت را به ما هم عنایت کرده است .
    با احترام
مسافر علی خدامی    5/10/90
www.c60.ir
 

تعداد بازدید از این مطلب : 13542
ادامه مطالب در آرشیو دستور جلسات هفتگي
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
13 نظر  
 • مهدی افضلی.
زمان ارسال
1399/10/07 10:8:57
سلام دوستان مهدی هستم ازنمایندگی امین قم.وخداقوت خدمت خدمتگذاران کنگره ۶۰ ودرنخست خدمتگذاران سایت.ازآقای خدامی عزیزتشکرمیکنم به خاطرخدمت خالصانه شان.ازمطالب بالااستفاده کردم خیلی کامل بود.
 • بهرنگ بهرامی
زمان ارسال
1399/10/06 0:54:55
سلام دوستان بهرنگ هستم مسافر لژیون ۴ شعبه شیخ بهایی اصفهان تشکر میکنم از جناب خدامی عزیز که تا امروز هر کدام از نوشته هاشون رو مطالعه کردم انصافا کاملا جامع ،پربار و استادانه به تمام ابعاد موضوع اشاره کرده اند و‌عجیب مطالب عنوان شده توسط ایشون در ذهن حکاکی میشه و این بیانگر قدرت بیان و صلابت قلم ایشون هستش . سایه شما و جناب دژاکام عزیز از سر ما کم نشه سپاسگزارم
 • همسفر فرشته شیخ بهایی
زمان ارسال
1399/09/30 0:41:7
خدا قوت خدمت آقای خدامی عزیز، سپاس فراوان بابت تمام صحبتهای گهر بارتان، بسیار از سخنان شما آموزش گرفتم و لذت بردم
 • مسافر حسین.لژیون اکبرآقا ساوه
زمان ارسال
1398/10/12 15:4:29
خداقوت.بسیارزیباوآموزنده.واقعاهمینطوراست
 • همسفر زهرا شعبه سلمان
زمان ارسال
1397/11/04 22:20:23
سلام وخدا قوت اقای علی خدامی مثل همیشه عالی بیان کردید وما از صحبت های شمالذت بردیم
 • سجاد حرمتي
زمان ارسال
1397/10/16 8:35:39
خيلي خوب و عالي سجاد حرمتي لژيون ١٦ نمايندگي فردوسي
 • darab chegini
زمان ارسال
1392/10/02 18:10:5
kongere60 yani eshgh mohabat
 • اميرحسين
زمان ارسال
1392/08/19 20:20:47
خدا قوت و ماشاء ا... به آقاي خدامي كه هر كجاي كنگره كه رد ميشيم رد پاي مباركشون را ميبينيم پاينده و استوار باشيد
 • همسفر محبوبه
زمان ارسال
1391/10/02 2:29:24
باسلام خدا قوت بسیار عالی خیلی قشنگ دلنشین بود مرسی از خدمت با ارزش شما
 • mohammad
زمان ارسال
1390/10/12 3:47:19
bebakhshid man eshtebahi inja payamo gozashtam
 • mohammad
زمان ارسال
1390/10/12 3:44:44
ba salam man 5 sale ke dargire etiyadam va tamame zendegim mokhtal shode. dar hale hazer rozi 1 ghorse 200mg teramadol va bad az 3 saat hodode 2 geram teryak mindazam.barha va barha tark kardam ama movafagh nabodam.akharin tarkamo ba gorohe na kardam ama vasam ajib bod ke dar in goroh daeem bayadk khod ra motad benamim,va chizhahe gonge digari ke baess shod az in goroh joda shodam va bad az modati dobare dargir shodam.man saken gharbe tehran va tehransar zendegi mikonam az shoma khahesh mikonam ke mano rahnamayi konid ke chegone bayad da kongere 60 shoro konam. mamnonam
 • همسفر آزاده
زمان ارسال
1390/10/07 0:40:31
درود بر شما
 • مهتاب
زمان ارسال
1390/10/05 9:28:27
شاد باشید
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب