English Version
English

گزارش اردوی آبیاری نمایندگی صالحی

گزارش اردوی آبیاری نمایندگی صالحی

 

جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰ یک سازمان مردم نهاد است که در زمینه درمان اعتیاد فعالیت می کند. اعضای این سازمان مردم نهاد سالانه در مناطقی مشخص در سراسر کشور مشغول به کاشت درخت به طور دسته جمعی می شوند و با برنامه ریزی در طی سال شروع به آبیاری آنها می کنند تا زمین را هم برای ساکنان فعلی و هم آیندگان زنده نگه دارند.

گزارش تصویری زیر از آبیاری درختان ورزشگاه تختی که توسط اعضاء نمایندگی صالحی کنگره ۶۰ می باشد که در روز جمعه مورخ 30 تیرماه سال 1402 انجام شد. شما را به دیدن این گزارش تصویری دعوت می کنیم.

تهیه و تنظیم : مسافر هادی لژیون هشتم

نمایندگی صالحی

تیرماه 1402

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .