تاریخ
چهار شنبه 18 تير 1399

مهندس در طول حیات دارد ارثش را بین ما تقسیم می‌کند

موضوع : اخبار داخلی
دیده بان لژیون های سردار: واقعیت امر کنگره این را به ما یاد می‌دهد. که ما از خودمان چه به جا می‌گذاریم؛ و آن چه که از خود بر جا می‌گذاریم چه بسا ارزشمندتر از آنی باشد که به ارث می‌بریم. هر چند چیزی که ما در کنگره 60 ارث می‌بریم، هیچ قیمتی روی آن نمی‌شود گذاشت. آیا الان آقای مهندس در قید حیاتش در حال تقسیم ارثش نیست؟! از این بالاتر چه می‌خواهید. حال سوال اینجاست از این ارثی که ما می‌بریم، چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ و چه چیزی از خودمان به جای می‌گذاریم. این را باید از مهندس بیاموزیم.
مهندس در طول حیات دارد ارثش را بین ما تقسیم می‌کند

جلسه هماهنگی لژیونهای سردار استان تهران و حومه روز یکشنبه 15 تیرماه 1399 ساعت 17:15 دقیقه با حضور دیده بان لژیون سردار در ساختمان 20 برگزار شد.

سخنان آقای زرکش:

به خاطر کرونا و وقفه‌ای که در برنامه‌هامان افتاد و الان بچه‌هایی که من در حال خدمت می‌بینم اکثرا عوض شده‌اند. در این جلسات دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه ما به همدیگر نزدیک می‌شویم و این اتفاق بزرگی است. آقای مهندس همیشه تاکید می‌کند که نامه‌ای اگر می خواهیم بزنیم، نزنیم! تلفنی اگر قصد داریم بزنیم، نزنیم و حتی الامکان همدیگر را ببینیم و رو در رو با همدیگر صحبت کنیم. این اتفاق در کنگره بیشتر می‌افتد. این یک تبادل اطلاعات است. اطلاعاتی که در شعب می‌گیریم به یکدیگر منتقل می‌کنیم. نکته مهم اینکه من در هر جایگاهی که خدمت می کنم. باید اولین کاری که می‌کنم این باشد که در حد توان و امکانات موجود در آن تغیرات مثبت ایجاد کنم. فتح قله آنچنان مهم نیست، اینکه بتوانی از خود اثری نیک به جای گذاری مهم است. کنگره هنوز راهی نرفته، تازه از سنش بیست و یک سال گذشته است؛ راهی خیلی طولانی در پیش دارد؛ اینطوری نیست که قله‌های کنگره فتح شده باشد. خیلی گسترده تر از این است که در حال حاضر موجود است. مخصوصاً لژیون سردار که هنوز شاکله‌اش پی ریزی شده است و اتفاقات خوبی هم درونش می‌افتد. ولی باید دید که من در جایگاه یک نگهبان یا یک ایجنت و... آیا آن وظیفه‌ای که بر عهده گرفته‌ام، در موردش فکر کرده‌ام. که چه چیزی به آن می‌توانم اضافه کنم یا چه چیزی از آن کم کنم تا سرعتش بیشتر بشود. من این را از همه دوستان می‌خواهم که در هر جایگاهی که خدمت می‌کننددر مورد آن تفکر کنند.

در مورد چند نکته صحبت می کنم، یکی بحث لژیون سردار است. که در هرشعبه به فرموده آقای مهندس هر ماه یک بار یا دوبار جلسه‌ها برگزار شود. نکته بعد شعبه در کنگره 60 به دست ایجنت آن شعبه اداره می‌شود. ایجنت راهنمای شعبه است. ایجنت راهنمای مرزبان‌ها و راهنمای، راهنماهاست. راهنمای لژیون سردار است. یعنی هر اتفاقی در شعبه بیفتد. ما به عنوانِ راهنما یا نگهبان یا دبیر و... باید با ایجنت محترم آن شعبه هماهنگ کنیم. در بیرون کنگره من نوعی ممکن است. که با مقام بالادستم به علت دخالت در امور مربوطه کارم به درگیری بکشد. ولی در کنگره اصلاً این گونه نیست. ما در موازات یکدیگر حرکت می‌کنیم. یک نگهبان به موازات یک دبیر حرکت میکند. ایجنت یک شعبه، بزرگ آن شعبه است. در کنگره به شخص ایجنت این اجازه داده شده که نظرش را در سیستم به انجام برساند. نکته بعدی اینکه نگهبان‌ها باید بعد از هر چهارده جلسه عوض بشوند. بعد از هفت جلسه اگر نگهبانی عملکردش درست بود و همه از آن راضی بودند. هفت جلسه دیگر در این جایگاه خدمت می‌کند. ولی بعد از چهارده جلسه باید خدمتش را تحویل بدهد. من هم مثل شما جایگاه‌های مختلفی را تجربه کرده‌ام. ولی همیشه موقع تحویل خدمت گاهی خوشحال بودم و گاهی ناراحت بودم. جایی خوشحال بودم که کاری به انجام رسانده بودم و جایی ناراحت بودم که کاری می‌توانستم انجام بدهم و ندادم.

بازه زمانی که در کنگره برای هر خدمت در نظر گرفته شده است، بسیار صحیح و بدون نقض است. وقتی زمان پایان یک خدمت فرا می‌رسد باید بدانیم که جای دیگر منتظر من هستند. در مورد خزانه دار هم بگوییم که پیشنهاد آقای مهندس بود. که یک نفر از بچه‌های لژیون سردار هر شعبه مسئول پیگیری تعهدات مالی اعضا و چک‌های معوق و موخر بشود که مسئول این خدمت خزانه دار نام دارد. یعنی از این پس حساب و کتاب مالی و پیگیری تعهدات با خزانه دار است. خزانه دار باید آدم معقول و جا افتاده و مردم داری باشد؛ و به امور حساب داری تا حد لازم اشراف داشته باشد. می‌دانید که هیچ چیز در کنگره اجباری نیست. اشخاصی بودند که مبالغی را اهدا کردند و پس از مدتی به هر دلیلی که داشتند، پس گرفتند. جمعاً حدود دویست میلیون تومانی از این دست داشتیم. اسمشان محفوظ است و محفوظ هم می‌ماند. ولی از این پس خزانه دار، به تمامی امور مالیه اشراف دارد. پس باید راز دار مردم باشد و همچنین با مردم تعامل خوبی داشته باشد که بتواند پیگیر تعهدات مالی باشد. پس هر چه سریع‌تر خزانه دار خود را مشخص کنید. تا شرح وظایفش را بگوئیم تا بتواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

نکته دیگر اینکه هر کسی در هر جایگاهی در لژیون سردار، چه نگهبان، چه دبیر، چه خزانه دار و... موظف است همه مطالب را به اطلاع ایجنت شعبه برساند. مسئله بعدی ما پارسال چارت‌بندی‌هایی را انجام دادیم. برای مثال شعبه ارتش بالاترین شعبه در کنگره 60 بوده است.

آقای مهندس چهارشنبه هفته قبل فقط در مورد لژیون سردار صحبت کردند. کنگره دانشگاهش را دیده است. شاید آقای مهندس در را هم باز کرده و در آن قدم زده است. پرسنل و کارکنان آن هم دیده شده است. مطمئنم به زودی زود این امر محقق ‌می‌شود. این باعث افتخار تک تک ماست که در کنگره هستیم و این شانس را داشته باشیم که در این برهه زمانی زیست کنیم تا این اتفاق زیبا را شاهد باشیم.

 برگه‌های ارزیابی را برایتان می‌فرستم تا خودتان ارزیابی کنید. حالا هر نفر در لژیون خودش را در شعبه مقایسه کند. مثلاً راهنمایی هفت نفر سرداری دارد.. راهنمای دیگر 12 سرداری دارد؛ و شخص دیگر هیچی ندارد. راهنما در این مورد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. تعارف که نداریم، وقتی خودم فرمان می‌دهم تا زمانی که خودم اجرا می کنم، خیلی متفاوت است. نمی‌توان گفت که لژیون برخی همگی تنگدست و لژیون دیگری همگی پولدار هستند. لژیون با لژیون متفاوت نیست. اگر چنین چیزی باشد. باید حس من اول درست شود. اگر کسی در مغازه من نمی‌آید به حس من ربط دارد. این را خودتان بهتر می‌دانید. آقای مهندس یک زمانی به من گفتند که لژیون سردار صالحی چرا آنقدر ضعیف است؟ گفتم در خاک سفید واقع شده است و محله‌ای ضعیف است. گفتند: الکی حرف نزن زرکش، با هم خندیدیم. با خودم گفتم مهندس نمی‌داند. ما بچه خاک سفید هستیم. بچه خاک سفید پول ندارد! بعدها دیدیم که مهندس درست می‌گفت. اصلاً این طوری که ما فکر می‌کردیم نبود. شعبه پاکدشت از جنوب تهران در رده اول قرار دارد. شعبه لوئی پاستور که شمال غرب تهران است در رده سوم یا چهارم قرار گرفته است. نمودارها نشان می‌دهد که که اصلاً این حرف‌ها نیست. همه اش بر می‌گردد به فعالیت من ایجنت، من نگهبان، من دبیر، من راهنما و... هر چه اطلاعات بیشتری بدهی، و هر چه فهم یک مساله بیشتر شود. اتفاقات بهتری می‌افتد.

نکته بعدی اینکه قرار بر این شد که خدمت نگهبانی و دبیری لژیون سردار بر مبنای نگهبانی و دبیری جلسات باز محاسبه شود. این پیشنهاد من به جناب آقای مهندس بود. که آقای مهندس این کار را انجام دهید. این بچه‌ها دارند زحمت می‌کشند. حالا با خودم فکر می‌کنم که پیشنهادی که دادم باعث رشد لژیون سردار می‌شود. برای همین است که می‌گویم اگر پیشنهادی سازنده به ذهنتان خطور کرد بگویید؛ در ضمن قرار شد که لژیون سردار مثل لژیون‌های دیگر یک لژیون باشد. برای مثال ما در شعبه صالحی چهارده لژیون داریم که پانزدهمین لژیون، لژیون سردار است؛ و از ایجنت بخواهید که این کار را انجام دهد. نکته دیگر که آقای مهندس فرمودند اینکه اگر شعبه آکادمی نانی دارد، آبی دارد، برقی دارد و یا گازی دارد، مال خودش است. شعبه استانی اگر نانی دارد. آبی دارد. برقی دارد. مال خودش است. یعنی یک ریال از شعبه‌ای به شعبه دیگر کمک نمی‌کنیم. یک ریال به شعبه آکادمی یا به شعبه سمنان کمک نمی‌کنیم. همه باید مستقل عمل کنند. عملاً آقای مهندس بار لژیون سردار را روی دوش خود شعبه‌ها انداخت. بعضی از قوم‌ها نابود می‌شوند؛ و بعضی از قوم‌ها رشد می‌کنند و اتفاقات خوبی برایشان می‌افتد. لیست پیش از موعدها را بگیرید و تحویل خزانه دار بدهید.

امروز صبح که داشتم از خانه سر کار می‌رفتم. سی دی آقای مهندس را که از ضبط خارج کردم. رادیو صوت زیبایی به سبک جدید از قرآن پخش می‌کرد. همین‌طور که من مجذوبانه در حال گوش دادن به این صوت زیبا بودم. مجری برنامه سوالی مطرح کرد. گفت اگر قرار بود بهتان ارث برسد دوست داشتید چه باشد؟ و ادامه پخش صوت قرآن در رادیو از سر گرفته شد. بعد از پنج دقیقه مجری دوباره سوالی مطرح کرد و گفت حالا که دارید جواب می‌دهید. این را هم بگویید که اگر ارثی از شما بماند دوست دارید چه باشد؟ واقعیت امر کنگره این را به ما یاد می‌دهد. که ما از خودمان چه به جا می‌گذاریم؛ و آن چه که از خود بر جا می‌گذاریم چه بسا ارزشمندتر از آنی باشد که به ارث می‌بریم. هر چند چیزی که ما در کنگره 60 ارث می‌بریم، هیچ قیمتی روی آن نمی‌شود گذاشت. آیا الان آقای مهندس در قید حیاتش در حال تقسیم ارثش نیست؟! از این بالاتر چه می‌خواهید. حال سوال اینجاست از این ارثی که ما می‌بریم، چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ و چه چیزی از خودمان به جای می‌گذاریم. این را باید از مهندس بیاموزیم. 

 

پیاده سازی: مسافر محمد لژیون 19

عکس و ضبط: مسافر حامد لژیون 19

 

تعداد بازدید از این مطلب : 2068
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
48 نظر  
 • همسفر سپیده نمایندگی صالحی
زمان ارسال
1399/05/06 22:19:17
خدا قوت
 • مسافر محمد.ل.۳شعبه تخته جمشید
زمان ارسال
1399/04/29 3:53:39
با سلام و عرض ادب احترام خدمت دیدبان عزیز،تشکر فراوان از مطالب مفید و مهمی که به ما آموختید.
 • هادی شمس
زمان ارسال
1399/04/23 22:21:16
خدا قوت واقعی و آموزنده بود
 • علیرضا از بویین میاندشت
زمان ارسال
1399/04/23 20:7:5
خداقوت میگم عزیزان محترم لژیون سردار شعب
 • مصطفی ازنمایندگی پرستار
زمان ارسال
1399/04/22 19:51:49
سلام خسته نباشی می گویم به دیده بان محترم سردار جناب زرگش ضمن خداقوت از راهنمایی شما واموخته های شما بهرمند شدم امیدوارم درایندنزدیک جز لژیون سردارباشم به لطف خداوند متحال
 • حمید
زمان ارسال
1399/04/22 12:17:0
سلام خدمت جناب زرکش عزیزصحبتهای شما شوق زیادی در من ایجاد کرد انشالله دعا کنید از خارج از کشور در اولین فرصت که برگشتم خدمت شما وجناب مهندس عزیزم برسم وبخشی از بدهی خود را به کنگره پرداخت کنم
 • سعیده لژیون ششم شعبه صالحی
زمان ارسال
1399/04/22 0:11:11
خدا قوت
 • همسفر آزاده شهرری
زمان ارسال
1399/04/21 17:36:15
سلام و عرض خدا قوت خدمت شما دیده بان محترم،ممنون از صحبت های ارزنده شما،جامع و کامل بیان کردید.
 • پریسا
زمان ارسال
1399/04/21 13:10:51
مطالب بسیار عالی بود . امیدوارم که با عزم و همت اعضا کنگره ، خیر و برکت کثیری به سمت لژیون سردار جاری شود و رهنمودی شود برای خودکفائی های کشوری و جهانی
 • مسافر مجید شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1399/04/21 13:1:33
با سلام ودرود بیکران بر خانواده بزرگ کنگره شصت عرض خدا قوت به دیده بان عزیز و تمامی خدمت گزاران. بویژه اعضای لژیون سردار
 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1399/04/21 10:57:19
باتشکر ازدیده بان محترم جناب زرکش وخداقوت به اعضاء محترم لژیون سردار
 • مسافر احسان شعبه سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1399/04/20 23:7:21
با تشکر از دیده بان آقای زرکش واقعا بسیار لذت بردم،
 • مسافر بهرام نمایندگی خمین
زمان ارسال
1399/04/20 22:38:23
با سلام و خداقوت حضور شما جناب آقای زرکش دیده بان محترم لژیون های سردار ، همیشه از شما بسیار آموختم و از نگاه خاص شما به موضوعات لذت بردم. خوشحالم که افتخار شاگردی شما را در لژیون سردار دارم.
 • سعید دوست محمدی
زمان ارسال
1399/04/20 20:44:53
خداقوت به جناب آقای زرکش ، امیدوارم لیاقت حضور همه ساله در لژیون سردار رو داشته باشم
 • داود یادگاری شعبه شمس
زمان ارسال
1399/04/20 20:36:19
سلام خدا قوت به همه مردان سرزمین عشق بسیار عالی وآموزنده بود . انشالله که بتوانم اثری ارزنده از خود به جای بگذارم خوشحالم که در کنگره60عضو هستم
 • مسافر عرفان
زمان ارسال
1399/04/20 19:34:43
عالی و آموزنده. مرسی استاد زرکش
 • مسافر حسین قره داغی
زمان ارسال
1399/04/20 19:12:50
درود و خداقوت خدمت جناب زرکش عزیز،خداقوت.عالی بود،از بیاناتتون استفاده کردم.
 • محمد جوادازشهرکرد
زمان ارسال
1399/04/20 19:0:25
سپاس وخداقوت به جناب آقای زرکش دیدبان محترم و سایر خدمتگزاران قسمت مالی مرکز استفاده کردم از مطالب آموزنده شما انشالله مستدام باشید و خداوندمتعال به زندگيتون برکت عنایت کنه
 • محمد علی
زمان ارسال
1399/04/20 16:4:26
سلام و خدا قوت به اعضای کنگره60 جلسه پر انرژی بود و از آموخته هاتون آموختم پایدار باشید
 • سامان راه نورد
زمان ارسال
1399/04/20 13:45:16
سلام و خداقوت به همه خدمتگزاران کنگره ۶۰ و آقای زرکش عزیز پاینده باشید.
 • همسفر مصطفی
زمان ارسال
1399/04/20 12:25:16
عالی بود جناب زرکش برقرار باشید. ممنون از بچه های سایت
 • همسفر فریده از شادآباد
زمان ارسال
1399/04/20 11:53:25
درود بر شما جناب زرکش نگاه بسیار ظریف و تیزبینی دارید و‌من همیشه از زاویه ی نگاهتان به مسائل لذت میبرم و از سخنان شما بسیار می آموزم؛بابت تمام خدمات شما در کنگره ۶۰ بخصوص لژیون سردار سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم ارثی را که دریافت کردم بارور کرده و ارثی زیبا و ارزشمند در زمان حیات خود به یادگار بگذارم، همچون بزرگ و بنیان گذار کنگره ۶۰ ....
 • مسافر علی ل۳تخت جمشید شیراز
زمان ارسال
1399/04/20 8:29:54
خداقوت
 • همسفر معصومه شعبه سهروردی اصفهان
زمان ارسال
1399/04/20 1:23:0
سلام و خدا قوت خدمت دیده بان محترم آقای زرکش . صحبتهای شما قابل تامل و تفکر بود .
 • مهدی ستارخان
زمان ارسال
1399/04/19 17:16:52
خدا قوت به همه خدمت گذاران کنگره خصوصا لژیون سردار. خدا رحمت و برکت را در زندگیتان جاری نماید
 • مسافر رضا
زمان ارسال
1399/04/19 12:57:28
خدا قوت سپاس بیکران
 • صدیقه بزرگتبار همسفر شعبه ی چالوس
زمان ارسال
1399/04/19 12:31:38
با سلام و خدا قوت، سپاس از آموزش شیوا و دلنشین دیده بان محترم، از خداوند میخواهم من را لایق نگهداری و بازنشر این ارث گرانبها گرداند
 • مهرداد. دانیال اهواز
زمان ارسال
1399/04/19 11:3:55
خدا قوت به دیده بان محترم آقای زرکش بابت راهنمایی هاشون
 • همسفر اسد
زمان ارسال
1399/04/19 10:7:39
خداقوت به اعضای لژیون سردار.همیشه حسابتان پر پول باشد
 • hamed19
زمان ارسال
1399/04/19 9:7:36
خدا قوت
 • همسفر شعبه تخت جمشید شیراز
زمان ارسال
1399/04/19 8:9:56
درود و خداقوت، بسیار عالی و آموزنده بود
 • همسفرافسانه از نمایندگی ابوریحان
زمان ارسال
1399/04/19 6:26:46
خدا قوت بهشما اقای زرکش خیلی از صحبتهاتون استفده کردم بخصوص این جمله که فرمودید:اگه کسی معازه شما نمیاد به حستون‌ربط داره واقعا من از وقتی تو کنگره اومدم و حسم در حال پالایش هستش خیلی چیزهای خوبی را در زندگی جذب میکنم خدا جناب اقای مهندس و خانواده محترمشون و همه ی دیده بانان و خدمتگزاران کنگره ۶۰رو حفظ کنه
 • مسافر نیما از نمایندگی گیلان
زمان ارسال
1399/04/19 1:53:56
خدا قوت به همه اعضای لژیون های سردار کنگره 60
 • همسفر عاطفه نمایندگی آبادان
زمان ارسال
1399/04/19 1:17:22
درود و خداقوت بسیار آموزنده بود
 • همسفرنرگس ازنیشابور
زمان ارسال
1399/04/18 22:17:26
من همیشه سعی میکنم صحبتهای اقای زرکش را بخوانم ودرمورد ان فکر کنم. من فکرمیکنم زکات ما باید درکنگره داده شود
 • همیشه مسافر
زمان ارسال
1399/04/18 18:22:29
خدا قوت خدمت تمامی اعضای لژیون سردار.
 • همسفر نسرین لژیون یکم
زمان ارسال
1399/04/18 18:3:32
عالی بود جناب آقای زرکش ممنون از سخنان ارزنده تان
 • مهدیه همسفر محمد از بوشهر
زمان ارسال
1399/04/18 17:55:3
عالی بود جناب زرکش بسیار استفاده کردم پایدار باشید.خداقوت به زحمت‌کشان وبلاگ
 • همسفر مصطفی
زمان ارسال
1399/04/18 16:47:43
عالی بود جناب زرکش موفق باشید. ممنون از همه خدمتگزاران کنگره
 • همسفر حسن اشرفی از اکادمی
زمان ارسال
1399/04/18 15:19:21
باسلام و تشکر و خدا قوت به همه خدمتگزاران و زحمتکشان کنگره.
 • همسفر صبا
زمان ارسال
1399/04/18 14:0:45
سلام و خداقوت ، ممنون از تمام خدماتتان در جایگاه دیده بانی لژیونهای سردار ، صحبتهای شما بسیار آموزنده بود ، سپاسگزارم
 • همسفر اعظم شعبه ابوریحان
زمان ارسال
1399/04/18 13:41:25
با عرض سلام و احترام تشکر فراوان از زحمات دیده بان لژیون سردار آقای زرکش عزیز بسیار استفاده کردم از بیانات شما به امید گلریزانی متفاوت تر و بهتر از سالهای قبل
 • همسفر لیلا لژیون دوم نمایندگی صالحی
زمان ارسال
1399/04/18 13:38:21
خداقوت
 • همسفرزهرانمایندگی ابوریحان
زمان ارسال
1399/04/18 13:23:35
خداقوت خدمت استادبزرگوارآقای زرکش مطالب چقدردلنشین وآموزنده بود بسیاربسیارممنونم.
 • همسفر عذرا لژیون ششم صالحی
زمان ارسال
1399/04/18 13:10:15
خداقوت
 • همسفر فاطمه لژیون یکم ابوریحان
زمان ارسال
1399/04/18 12:43:0
سلام خدا قوت به همه عزیزان آموزنده بود استفاده کردم
 • همسفر خندان
زمان ارسال
1399/04/18 12:15:23
خدا قوت جناب زرکش، مدتیزسعادت حضور در لژیون سردار پارک رو‌ داشتم و از صحبت هاتون استفاده می کردم. خیلی خوشحالم که امروز این سعادت نصیبم شد و توانستم صحبت های شیوا، پر معنی و‌متفاوتتون رو بخونم. سپاس فرا‌وان🙏🏻سایه جناب مهندس مستدام🙏🏻
 • علی لژیون 25 کرج
زمان ارسال
1399/04/18 11:42:20
سلام و خداقوت، زنده باد
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب