English Version
English

مشخص بودن « مبدأ، مقصد، هدف » همراه با تلاش

مشخص بودن « مبدأ، مقصد، هدف » همراه با تلاش

در سی‌دی تلاش آقای مهندس در مورد این مطالب صحبت می‌کنند، هیچ تلاشی بیهوده نمی‌ماند مشروط به اینکه مبدأ و مقصد و هدف آن مشخص باشد در دنیا باید به خیلی از برنامه‌ها توجه بشود ما در گذشته راجع به برودت و سرما سخن گفتیم در میان آن بلندی‌های سرد یخ و سخت شما بودید، حالا هم در سختی برودت قرار دارید، باید با راه حل مشکل خویش را خود حل نمایید و از یک پلکانی بالا بروید تا با آسمان صاف و آبی دست یابید در خود نیرو ایجاد کنید و با نیروی ذخیره مانند هوای آماده تنفس نمایید.
راه کمی مشکل است اما این تنها راه است، با حرکت جدید شما ما را یاری خواهید نمود، آیا تصاویر گذشته را به یاد دارید، درمیان گلهای سفید تخت مرمر و دشت سبز، این تصاویر بیانگر آن است که راهی برای ورود به تفکر و اندیشه نو وجود آید در آن راه شما را قوی بدارد، البته هدف آرمیدن نیست گمان نداشته باید که ما در مکان فعلی آرمیده‌ایم ما دنبال مسائل را شدید تر ادامه می‌دهیم همه آنانی که می‌دانند بر این موضوع آگاه می‌باشند.
تلاشها بی نتیجه نیست، اما به شرط که هدف مشخص باشد
مبدأ و مقصد و هدف هر سه باید مشخص باشد تازه واردین را روشن می‌کنیم، اطلاعات را بهشون می‌دهیم تا خودشان تصمیم بگیرند ولی نصیحت نمی‌کنیم، سختی و مشکلات در زندگی همه انسانها وجود دارد و باید هر شخص مشکل خودش را خودش حل کند، افراد دیگر می‌توانند ما را راهنمایی کنند ولی بیشتر از اینها از پس مشکلات ما بر نمی‌آیند و بقیه‌اش بر عهده خود ما است در خودمان نیرو ایجاد کنیم، افراد سن بالا را الگو قرار دهیم و باید به خودمان و دیگران روحیه و انرژی مثبت بدهیم و همیشه خودمان هم در الویت قرار بدهیم، با کوچک‌ترین پیروزی احساس لذت کنیم، شکر گزاری و قدردانی کنیم، گاهی خود را باید بالا ببریم.
باید همه چیز را جهت رسیدن به اعماق زمین یا فضا امتحان کنیم. تلاش و کوشش فراوان برای کشف مجهولات در اعماق زمین و کشف مجهولات در اعماق فضا هدف مهم است، هدف همیشه در زندگی حائز اهمیت است با انجام آن گشایش دیگری می‌شود با ما باشید و ما هم شما را تنها نخواهیم گذاشت، آخرین مراحل آرایش جسم فرمان فکر و عقل است. در پیرامون بُعد خویش پس از انتقال، تفکر و عقل ایجاد تصویر مجازی می‌نماید، شما باید به فرمان برسید، شما می‌بایست این راه را پیش‌ترها پیموده بودید اما باز هم برای انجام این عمل به شما اجازه داده شده پس کوشش نمایید تا از حفره زمان بگذرید.
آخرین مراحل آرایش جسم، آخرین نقطه‌ای که انسان به نقطه اوجش می رسد کجاست؟ زمانی که شخص بتواند با فرمان فکر و عقل پیش برود تا زمان شو و شود یا کن فیکون یعنی موجودشو، یعنی بتوانیم اهداف رو پیدا کنیم‌، ما یکسری خواسته داریم از این خواسته‌ها باید ببینیم کدامش مهم و کدامش کم اهمیت است و بعد با فرمان فکر و عقل حرکت کنیم و گرنه دچار مشکل و بحران می‌شویم، وقتی از اینجا به بُعد دیگری رفتیم (بعد از مرگ) ذهن ما تصاویر را مجازی نشان می‌دهند.
تصاویر حقیقی چه هستند؟ ما در نقطه‌ای قرار داریم و بتوانیم در همان نقطه کاری را انجام بدهیم، مثل غذا خوردن، راه رفتن، خندیدن و ....در همین نقطه A  باشیم و در همین نقطه اثر به‌ جا بگذاریم همه حقیقی هستند، اما اگه در این نقطه باشیم و در یک نقطه دیگر اثر به‌ جا بگذاريم مجازی است، مثل زمانی که خواب هستیم.
سه نوع جهان مجازی داریم:  ۱-فکر و ذهن‌مان(هرچیزی که فکرش را بکنیم، می‌توانیم خلق کنیم، شو و شود) ۲-خواب ۳- جهان مجازی اینترنت ما در این جهان‌های مجازی زندگی می‌کنیم.

نویسنده: همسفر مبینا رهجوی راهنما همسفر ناهید (لژیون نهم)
رابط خبری: همسفر لیلا رهجوی راهنما همسفر ناهید ( لژیون نهم)
ارسال: همسفر معصومه رهجوی راهنما همسفر نیره (لژیون‌ هفتم)
وبلاگ همسفران رودهن 

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .