English Version
English

باید آرام آرام و از مسائل کوچک شروع کنم

باید آرام آرام و از مسائل کوچک شروع کنم

جلسه چهاردهم از دوره دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ لژیون دزفول، با استادی راهنما مسافر شارود و نگهبانی راهنما مسافر پژمان و دبیری مسافر نوید، با دستور جلسه ی «از فرمانبرداری تا فرماندهی»  جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۷:۳۰ صبح در پارک پردیس دزفول آغاز به کار نمود.

سخنان استاد:

سلام دوستان شارود هستم یک‌ مسافر. خدا را شکر می‌کنم که امروز در این جلسه حضور دارم. از آقای مهندس و همه خدمتگزاران کنگره 60 که این فرصت را به ما داده اند که امروز از این حال خوش برخوردار باشیم، تشکر می کنم. دستور جلسه ی این هفته، از فرمانبرداری تا فرماندهی است؛ چیزی که من در کنگره یاد گرفته ام این است که به واسطه ی مصرف مواد مخدر، فرماندهی از من گرفته شده است و در واقع، فرمانده ی من چه در صور پنهان و چه در صور آشکار، مواد مخدر بوده است. کنگره ۶۰ و متد DST اولین چیزی که به من یاد می دهد این است که من فرمانده ی جسمم شوم. در واقع زمان مناسب، مکان مناسب و کلام مناسب را به من یاد می دهد. برای اینکه به این فرماندهی برسم، اولین شرط این است که فرمانبردار خوبی باشم.

وادی ششم می‌گوید که حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجرا نمایید؛ من اگر بخواهم فرمانده ی خوبی باشم، باید فرمان‌های عقل را به اجرا در بیاورم. کنگره ۶۰ به ما یاد می‌دهد که از مشکلات ساده و پیش پا افتاده شروع کنیم. آموزش‌های کنگره ۶۰ بر اساس روش DST هستند؛ یعنی کاهش تدریجی یا صعود تدریجی. برای فرماندهی، باید آرام آرام و از مسائل کوچک شروع کنم. من اگر نتوانم فرمان‌های کوچک را به اجرا دربیاورم، قطعاً فرمان‌های بزرگ را هم نمی توانم اجرا کنم. به قول معروف، سنگ بزرگ برداشتن، نشانه ی نزدن است.از همان ابتدا که وارد کنگره ۶۰ می‌شویم، اولین فرمان این است که مصرفمان را نظم بدهیم و مقداری از آن را کم کنیم و این، اولین فرمانی است که من باید اجرا کنم یعنی من به جسمم فرمان بدهم که چقدر مصرف کند و در چه زمانی مصرف کند.

اجرای این فرمان‌ها به آرامی باعث می شود که فرماندهی جسمم را داشته باشم. روش DST علاوه بر اینکه جسم من را به درمان می‌رساند، فرماندهی را به صور پنهان می‌دهد یعنی جهانبینی می دهد و من فرمانده ی جسم خودم می شوم. دستور جلسه‌های اخیر این را به من می‌گویند که برای فهمیدن حکم عقل، باید دستور جلسه ی دانایی و دانایی موثر را کار کنم و وقتی به دانایی موثر رسیدم، می‌توانم تشخیص دهم که چه فرمانی، فرمان عقل است و چه فرمانی، فرمان نفس اماره است.

 

تایپ گزارش: مسافر سعید

ارسال گزارش: مسافر نوید

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .