English Version
English

در کنگره ما فقط درباره مسئله اعتیاد صحبت می کنیم

در کنگره ما فقط درباره مسئله اعتیاد صحبت می کنیم

دوازدهمین جلسه ازدور چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ ویژه مسافران وهمسفران نمایندگی گوجان به استادی مسافرآرش،نگهبانی مسافرحمیدودبیری مسافر جمال با دستور جلسه " وظایف راهنماورهجو" روز پنجشنبه11 اسفندماه ۱۴۰۱راس ساعت۱۶ آغازبه کارنمود.

خلاصه سخنان استاد:

استاد فرمودندخداوند را شکر می گوییم برای اینکه فرصت در کنارهم بودن را به ما دادتا اینکه بتوانیم به حال خوش برسیم. دستور جلسه راجع به وظایف راهنما و رهجو می باشد اول اینکه زمانی که رهجو وارد کنگره می شود می بایست این نظم را رعایت کند . با لباس سفید که نشانه ای ازتغییرخودمان در صور پنهان و در صور آشکاراست ظاهرشود یعنی زمانی که ازدرب کنگره داخل می شویم همه بار را از روی دوش ما برمی داردوطی یک سال هویت جدید در زندگی و شادابی را به ما می دهد.

کمک راهنما همان مسافری است که برای خدمت کردن بدون هیچ چشم داشتی تعهد می دهد و پیمان می بندد و گزینش می شود. رهجو بایستی به اواعتماد داشته باشد و سی دی بنویسد و در زمان مشخص داروی خود را استفاده کند، یعنی در اصل فرمانبردار باشدو راهنما بایستی دانشی که کسب کرده در اختیار رهجو قرار دهد. رهجو نبایستی وقت و بی وقت به راهنما تلفن بزند .در کنگره ما فقط درباره صورت مسئله اعتیاد صحبت می کنیم و کاری در بیرون از کنگره با هم نداریم به عنوان مثال راهنما کاری به ازدواج ،طلاق و غیره ندارد. همانطور که در حرمت ها گفته می شود در کنگره پول دادن ،قرض دادن ، وام دادن و رفت و آمد که درگروه های دیگراست با اینجا فرق دارد.

درمان سیگار و درمان اعتیاد مکمل همدیگرهستند که بایستی به همراه هم به درمان برسند.درادامه استاد راجع به روش دی اس تی که در ماه مبارک رمضان آقای مهندس آن را پیدا نمود صحبت کردند و گفتند که روزه گرفتن باعث سلامتی و شادابی ما میشودوما هرچه داریم از اینجا داریم واین لطف خداونداست که شامل حال ما شده است.


 

نگارش سخنان استاد،مسافرجمال

ویرایش وارسال،مرزبان خبری مسافرمحمد

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .