English Version
English

پیام نگهبان

پیام نگهبان

انالله و انا الیه راجعون
هر مسافری که به مقصد می‌رسد، مسافر دیگری سفر آغاز می‌کند و هر کتابی که بسته می‌شود، کتاب دیگری گشوده می‌شود و هر فرمانده‌ای که از اسب پیاده می‌شود، فرماندهان دیگری پای در رکاب می‌گذارند. آری، ای عزیز این سرگذشت انسان است، برای فراگیری و آموزش در زمین. مسافر، راهنما جواد عزیز، پس از آموزش دادن به شاگردان لژیون خود در روز 18/01/1401 در گلپایگان هنگام برگشت به اصفهان با اتومبیل شخصی خود گرفتار حادثه گردید و سفر دیگری را آغاز کرد تا قدم به کنگره دیگری بگذارد. ما همه اعضای کنگره 60 شهادت می‌دهیم که او در حال خدمت به انسان‌های دردمند، این جهان خاکی را وداع گفت و همه ما با همسر خدمتگزار و فرزندان و کل خانواده او احساس همدردی می‌کنیم و از خداوند بزرگ برای آن‌ها صبر، تحمل و بردباری را خواستاریم.
خداوند همه ما را مورد رحمت قرار بدهد.
با احترام نگهبان کنگره 60
حسین دژاکام. 20/01/1401

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .