English Version
English

پیام نگهبان برای اعضای تیم راگبی کنگره60

پیام نگهبان برای اعضای تیم راگبی کنگره60

قهرمانان تیم های راگبی کنگره ‌60 .شما چه ببرید و چه ببازید .همیشه برای من قهرمان هستید .
قهرمان عبور از موج های سهمگین اعماق جهنم . پس نگران نباشید و باز بیاموزید از عواملی که باعث بدست نیاوردن .عنوان بازی های امروزی است .واز شکست پل های پیروزی بسازید . وبدانید عنوان قهرمانی شما ثبت است بر پیشانی دفتر . پس از تلاش دست بر ندارید و مرثیه را برای مرثیه خوانان بگذارید .
از فردا روزی نو را خلق کنید .

همیشه دوستتان دارم .

با احترام دژاکام .

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .