English Version
English

نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد

نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد

موضوع: نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد: دیدگاه آقای حسین دژاکام از ایران

یک سیستم درمانی را تصور کنید که درمان دارویی را به مدت محدود اجرا می‌کند، حمایت اجتماعی روانی و به‌صورت گروه‌های همتا برای خانواده دارد، مسابقات ورزشی دارد، در حوزه هنر فعال است و خدمات اجتماعی نیز انجام می‌دهد.

تصور کنید که یک اجتماع از افراد در ریکاوری که هدف جمعی آن‌ها بازسازی اساسی جسم، ذهن، شخصیت، روح و روابط است.

برای بیش از ۱۵ سال من در چنین مجموعه‌ای دخیل بوده‌ام: کنگره ۶۰ یک اجتماع ریکاوری با شعبات متعدد در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران.

من مقالاتی درباره تاریخ و متدهای کنگره ۶۰ منتشر کرده‌ام و مصاحبه‌های متعددی با بنیان‌گذار آن آقای حسین دژاکام درباره موضوعات رهبری در اجتماعات ریکاوری و استفاده از راهنما و کمک راهنما در کنگره ۶۰ انجام دادم (لینک به مقالات).

اخیراً درباره نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد با آقای دژاکام مصاحبه‌ای به انجام رساندم.

بیل وایت:
کنگره ۶۰ در بسیاری از حوزه‌های حمایت ریکاوری بی‌همتاست. درمان دارویی، حمایت گروه همتا، حمایت از گروه خانواده و دخیل بودن در همه‌چیز از قسمت ورزش گرفته تا هنر. چرا فراهم کردن چنین خدمات وسیعی برای رویکرد شما به درمان اعتیاد ضروری بوده است؟


آقای حسین دژاکام:
قبل از پاسخ به این سؤال باید معنای روان را مورد کاوش قرار دهم. من یک مهندس هستم بنابراین چیزهای جدید را تنها بر اساس اندازه‌گیری و منطق قبول می‌کنم.
ذهن من همواره به دنبال یک پاسخ آشکار است. من از دوستانم که phd روانشناسی دارند پرسیدم روان را تعریف کنید، آن‌ها گفتند پاسخ‌های متفاوتی وجود دارد. من پرسیدم چگونه می‌خواهید روان را درمان کنید درحالی‌که تعریفی برای آن ندارید به همین خاطر است که آن‌ها مشکلات روانی را به‌صورت اختلالات دسته‌بندی کرده‌اند و دقیقاً به همین دلیل درمان‌های روشنی نداریم.
به اعتقاد من روان خلق‌وخوست به کلام دیگر ترکیب رفتار و افکار است. نکته کلیدی این است که این المان‌ها در فرد مصرف‌کننده روی تعادل نیستند. به‌منظور درمان اعتیاد ما باید این تعادل را بازگردانیم و برای موفق شدن در این کار باید دو ستون روان را آدرس‌دهی کنیم. اولی جسم است، در کنگره ۶۰ ما می‌دانیم که به خاطر استفاده بلندمدت از مواد مخدر سیستم ایکس از تعادل خارج‌شده است و این سیستم از طریق متد دی اس تی متعادل می‌شود (استفاده از شربت تریاک برای ۱۱ ماه).
ستون دوم آن‌گونه که ما در کنگره ۶۰ میگوییم جهان‌بینی است یعنی افکار، نگرش و ادراک ما.
جهان‌بینی در درمان اعتیاد و ریکاوری نقش بی‌همتایی دارد و بدون بازسازی جسم و تغییر جهان‌بینی درمان اعتیاد غیرممکن است. برای درمان اعتیاد ما باید جسم، روان و جهان‌بینی را حل کنیم. آموزه‌های حقیقی جهان‌بینی آن چیزی است که اعضای ما را از آنچه بوده‌اند تبدیل به شهروندان قانون‌مدار و مفید می‌کند.
آموزش‌های مربوط به جهان‌بینی در کتاب عشق چهارده وادی برای ریکاوری که روی وب‌سایت شما قرار گرفته است موجود می‌باشد.

بیل وایت:
من خصوصاً به حوزه جهان‌بینی و نقش آن در کنگره ۶۰ علاقه‌مندم جهان‌بینی را چگونه تعریف می‌کنید و اهمیت آن در درمان اعتیاد چگونه است؟

آقای حسین دژاکام:
یکی از بزرگان ما مولانای رومی چنین نوشته است:
ای برادر تو همان اندیشه‌ای / مابقی خود استخوان و ریشه‌ای
گر گل است اندیشه تو گلشنی / ور بود خاری تو هیمه گلخنی
گر گلابی بر سر و جَیبت زنند / ور تو چون بولی برونت افکنند.
جهان‌بینی درباره ادراک ماست و اینکه ما جهان بیرون و جهان درون را چگونه می‌بینیم. درباره این است که خودمان، خانواده، دوستان و همکاران، جامعه، گیاهان، حیوانات و کل جهان هستی و جایگاه خودمان در آن را چگونه می‌بینیم.
همان‌گونه که شعر بالا اشاره می‌کند اگر افکار ما یا جهان‌بینی ما مانند گل باشد آنگاه در باغ قرار می‌گیریم و اگر افکار ما مانند خار باشد آنگاه در بیابان قرار می‌گیریم.
جهان‌بینی تأثیر عمیقی بر ریکاوری از اعتیاد دارد ریکاوری بدون جهان‌بینی مانند دین بدون کتاب مقدس یا کشور بدون قانون است.
من اعتقاد دارم که جهان‌بینی باید به افراد کمک کند تا از تاریکی‌ها خارج شوند و به آن‌ها اعتمادبه‌نفس بدهد، شجاعتی برای انجام غیرممکن‌ها، جهان‌بینی پیوند میان فرد و خانواده را محکم می‌کند، ضعیف‌ترین ما را تبدیل به قوی‌ترین می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه انسان باشیم و چگونه با همدیگر صحبت کنیم، این کلید بازپس‌گیری تعادل است.

بیل وایت:
به نظر می‌رسد که جهان‌بینی المان‌های مختلفی دارد نقش دین، معنویت یا فلسفه در جهان‌بینی چیست؟

آقای حسین دژاکام:
این‌ها المان‌های کلیدی جهان‌بینی هستند اما امروزه دین اشتباهاً با خرافات ترکیب‌شده است. معنویت و فلسفه نیز با مغلطه آمیخته است. بیایید فراموش نکنیم که علم نیز با توهم آمیخته است این یعنی بعضی از یافته‌ها در دنیای امروز علم واقعی هستند و باقی یافته‌ها وهمی از علم هستند.
برای اینکه بتوانیم به دین را از خرافات و فلسفه را از مغلطه جدا کنیم ما به ذوالقرنین به‌عنوان راهنما نیاز داریم این شخصی است که به‌طور هم‌زمان در دنیای ما زندگی می‌کند اما می‌تواند حیات بعد از مرگ را نیز ببیند.

بیل وایت:
حوزه ارزش‌های شخصی یا شخصیت در جهان‌بینی چگونه است؟

آقای حسین دژاکام:
اعضای کنگره ۶۰ آزاد هستند که ارزش‌های شخصی و متفاوتی داشته باشند. اجازه بدهید توضیح دهم؛ در تاریخ ایران ما حمام‌های عمومی داشتیم و مردم مبلغ کمی پرداخت می‌کردند تا از این حمام‌ها استفاده کنند.
این حمام‌ها مکانی گرم با آب داغ بودند و کارگرانی برای انجام شست و شوی مراجعه‌کنندگان داشتند.
قانونی وجود داشت که هر مشتری برای ورود به این حمام‌ها باید تمامی لباس خود را از تن بر کند. هر شخص  یک تکه کوچکی پارچه تحویل می‌گرفت تا به دور کمر خود گره بزند، منظورم این است که درون حمام همه چه پادشاه چه وزیر یا شهروند عادی یک شکل بودند.
هر شخصی که وارد کنگره ۶۰ می‌شود با اسم کوچک صدا زده می‌شود و ما از نام خانوادگی یا عناوینی مانند دکتر، مهندس، ژنرال و غیر استفاده نمی‌کنیم. تنها من را مهندس صدا می‌زنند و آن به خاطر تحصیلات من به‌عنوان یک مهندس نیست بلکه بابت این موضوع است که من مهندس سیستم کنگره ۶۰ هستم.
تغییرات در شخصیت و ارزش‌ها بخش مهمی از ریکاوری اعتیاد در کنگره ۶۰ است. بدون تغییر مناسب در جهان‌بینی ما نمی‌توانیم روان یا خلق‌وخوی فرد را تغییر دهیم. اگر جهان‌بینی به‌درستی تغییر کند قطعاً شخصیت تغییر خواهد کرد و فرد دیدگاهی متفاوت به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها خواهد داشت.

بیل وایت:
کیفیت روابط شخصی چگونه در رشد جهان‌بینی قرار می‌گیرد؟

آقای حسین دژاکام:
روابط در سه دسته قرار می‌گیرد:
کیفیت روابط با خود
کیفیت روابط با مردم اطراف
و کیفیت روابط با جامعه اجتماعات و تمام هستی.
ابتدا ما باید به فرد آموزش دهیم که چگونه خود را ببخشد و دوست داشته باشد. هر شخص باید بیاموزد که عواقب رفتار گذشته خود را بپذیرد و متوجه شود که صفات و رفتارهای گذشته نباید آینده زندگی فرد در ریکاوری را دیکته کند.
سپس به اعضای خود می‌آموزیم که اشتباهات خود را به گردن اعضای خانواده و دوستان نیندازند. ما باید بیاموزیم که چگونه همه‌چیز را در تعادل داشته باشیم. حتی عشق ورزیدن و مراقبت از دیگران باید متعادل باشد و عشق ورزیدن مانند باران است اگر زیاد باران بیاید سیل و ویرانی خواهیم داشت و اگر باران نبارد با خشکسالی روبرو خواهیم شد. باید بیاموزیم که در روابطمان با انسان‌های اطراف تعادل را رعایت کنیم تا شاد باشیم و این‌گونه است که باید بیاموزیم  روی خودمان حساب کنیم.
هرکدام باید از خودمان بپرسیم که ما برای اجتماع و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم چه کرده‌ایم.

بیل وایت:
تغییر روابط با اجتماع چگونه در کنگره ۶۰ حاصل می‌شود؟

آقای حسین دژاکام:
تلاش‌های کنگره ۶۰ در این زمینه در کتاب چهارده وادی برای ریکاوری آمده است.
فرد باید آموزه‌های جهان‌بینی را بیاموزد تا بداند که چگونه با خود، خانواده و اجتماع در ارتباط باشد.
این پروسه به آرامی از شرکت در کلاسهای جهان‌بینی، ورزش، هنر و پروژه‌های خدمات اجتماعی آغاز می‌شود. نتیجه این است که اعضای ما در زندگی شخصی و شغل‌های خود موفق هستند.
به‌عنوان مثال یک عضو کنگره ۶۰ که یک مغازه دارد یاد می‌گیرد چگونه با مشتری‌ها ارتباط برقرار کند، بنابراین مشتری‌های زیادی دارد یا اگر مکانیک باشد تلاش زیادی می‌کند تا بهترین مکانیک شود.
یک چیزی از دوست عزیز مشترکمان دکتر کورتز که خداوند او را رحمت کند به یادم آمد.
در اوایل ارتباطاتمان او از من پرسید که آیا با هفت گناه کبیره که در کتاب مقدس آمده است آشنایی دارم یا خیر و من پاسخ دادم که با هفت گناه کبیره آشنا هستم اما من اعتقاد دارم تنها یک گناه کبیره وجود دارد که آن جهل است. اگر فردی بتواند از جهل فاصله بگیرد هزاران گناه را می‌تواند متوقف کند. همان‌گونه که بیماری‌ها در سیستم ایکس ریشه دارند (نوروبیولوژی) ریشه مشکلات بشر در جهل نسبت به طبیعت وجودی او است. یک جهان‌بینی متحرک و فعال برای ریکاوری از اعتیاد و پذیرفتن بشریت لازم است.

بیل وایت:
آیا حوزه‌های دیگری درباره نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد موجود می‌باشد؟

آقای حسین دژاکام:
تنهایی مطلب را اضافه می‌کنم که مهم‌ترین نکته در ریکاوری و جهان‌بینی این است که این مطلب چگونه در هر فرد به دنبال ریکاوری رشد می‌کند. آموزه‌های ما باید واقعی و قابل اجرا باشد آموزه‌های ما باید قدرت، اعتمادبه‌نفس، شجاعت و مقاومت را القا کند. به‌عنوان مثال اگر ما به یک فرزند بگوییم که او جاهل و نادان است و اشتباهات اصلاح‌ناپذیر انجام داده است آنگاه ما فردی ضعیف خلق خواهیم کرد که قطعاً شکست خواهد خورد.
اگر به جای آن به همان کودک بگویید تو یک اشتباه انجام داده‌ای که می‌توانی اصلاح کنی آنگاه یک شهروند مسئولیت‌پذیر را خلق کردیم بین این دو رویکرد تفاوت عظیمی نهفته است.
چیزی که می‌خواهم بگویم این است که جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد بسیار مهم است و همان‌طور  آنچه ما آموزش می‌دهیم و اینکه چه کسی آموزش می‌دهد نیز بسیار اهمیت دارد.
از طریق آموزش‌های صحیح و تشویق در کنگره ۶۰ ما از مصرف‌کننده‌های درمانده، رهبران و قهرمانان ملی ساخته‌ایم.

Title: The Role of Worldview in Addiction Recovery: Perspectives from Mr. Hossein Dezhakam, Iran

Tags: addiction recovery, worldview

Image: Hossein Dezhakam addressing conference Photo in Bills photo file.

Imagine a treatment setting that integrates time-limited reparative medication support, sustained psychological and peer-based personal and family social support, athletic competition, involvement in the arts, and community service activities. Imagine a community of recovering people whose collective goal is nothing short of the fundamental reconstruction of one’s body, mind, character, spirit, and relationships. For more than 15 years, I have been involved with such a setting: Congress 60, a recovery community with branches throughout the Islamic Republic of Iran. I have published papers on the history and methods of Congress 60 (See HERE and HERE) and posted prior interviews with its founder, Mr. Hossein Dezhakam, on recovery community leadership and Congress 60’s use of Guides and Co-Guides. I recently interviewed Mr. Dezhakam on the role of “worldview” in addiction recovery. 

Bill White: Congress 60 is unique in the many dimensions of recovery support it provides: medication support, peer support, family support, and involvement from everything from athletics to the arts. Why was providing such a broad menu of support so essential to your approach to addiction treatment?

Mr. Hossein Dezhakam: Before answering your question, I must first explore the meaning of psyche. I am an engineer and therefore I always accept new things only based on reason and measurement. My mind always requires a clear answer.7I have asked my friends who hold a PhD in psychology to define psyche. They answer that such definitions are diverse. I asked them, “How are you going to cure psyche whileyou don’t know a definition for it?” That is why they are categorizing psyche problems as“disorders” and why we lack clear and unique treatments.

According to me, psyche is mood, in other words, the combination of behavior and thoughts. The key point is that these elements are not in balance in the addicted person. To cure addiction, this balance must be restored. To achieve that we must address the psyche’s two pillars. The first is the body. In Congress 60, we understand that the X system is out of balance due to prolonged drug use and is restored through our DST method (the use of opium tincture titrated over 11 months). The second pillar isthat we refer to in Congress 60 as one’s worldview—our thoughts, attitudes, and perceptions. Worldview plays a unique role in addiction treatment and recovery. Without body repair and a change worldview, the cure of addiction is not possible. To cure addiction we must take care of the body, psyche, and worldview. The true teachings of worldview arewhat transforms our members from what they were into law abiding and contributing citizens. Our teachings related to worldview are outlined in our book Love 14 Valleys forRecovery , which is posted on your website.

Bill White: I am particularly interested in the importance of this dimension of worldview and its role in in Congress 60. How would you define worldview and its importance to addiction recovery?

Mr. Hossein Dezhakam: One of our elders Maulana Rumi has written:"You are your thought brother the rest of you is bones and fiber.If you think of roses then you are a rose garden.If you think of thorns then you are fuel for the bath stove.If you are rose water you are sprinkled on head and Bosom; and if you are stinking like urine then you are cast out."Worldview is all about our perception and how we see the outside world and the inside world. It is how we see ourselves, family, friends, colleagues, society, plants, animals, and the whole universe and our place in it. As the poem above indicates if our thoughts or worldview are like a flower, then we will be in a garden, and if our thoughts are like a thorn, then we will be in a desert.The worldview has a profound effect on recovery from addiction. Recovery without worldview is like a religion without holy book or a country without laws. I believe worldview must help an individual to get out of the darkness and provide one with self-confidence. It provides courage to do the Impossible. It strengthens the bonds between the person and the family. It turns the weakest of us into the strongest by teaching us how to be human and how to speak with each other. It is the key to regaining balance.

Bill White: There seem to be many elements of worldview. What role does religion, spirituality, or philosophy of living play within worldview?

Mr. Hossein Dezhakam: These are key elements of worldview, but today religion is mistakenly combined with superstition and spirituality and philosophy distorted by sophistry [the use of false arguments to deceive]. And let us not forget that science is mixed with illusion these days with some findings representing true science and others the illusions of science. In order to separate religion from superstition and philosophy from sophistry, we need a "zolgharnenin" as a guide—a special person who simultaneously lives in our world but who can see a world that comes after our bodies cease living.

Bill White: What about the dimension of personal values or character within worldview?

Mr. Hossein Dezhakam: Members of Congress 60 are free to have different personal values. Let me explain. Within the history of Iran, we had public baths and people wouldpay a small amount of money in order to use these baths. The baths were a warm placewith hot water where workers washed the clients. There was a rule that any client in order to enter these baths must remove all of his clothing. Each person was provided a small piece of cloth to tie it around the waist. My point is that inside the bath everybody looked the same whether they were king, minister, or civilian. Each person who enters Congress 60 is called by their first name; we do not use family names or any titles like doctor, engineer, general, and so forth. Only I am called engineer and that is not because of my education as an engineer but because I am the engineer of the Congress 60 system. Changes in character and values are an essential part of addiction recovery within Congress 60. Without proper changing of worldview, we cannot change the psych or themood of the person. If worldview changes properly, it is most certain that the personalitywill change and the person will have a different view toward values and vices.

Bill White: How does the quality of personal relationships fit into this worldview development?

Mr. Hossein Dezhakam: Relationships falls into three different categories:1. The quality of relationship with self,2. The quality of relationship with people around the individual, and 3. The quality of relationship with community, society and one’s whole existence. We must first teach the individual how to forgive and love oneself. Each must learn how to accept the consequences of his previous actions and to realize that past attributes and actions do not have to dictate the future of one’s life in recovery. We then teach our members to stop blaming family members or friends for their failures.We must learn how to keep everything at balance. Even loving and caring for others must be balanced. Loving is like raining. If it rains too much then we will have flooding and destruction, and if it doesn't rain then we will face drought. We must learn to keep the balance in our relationships with those around us in order to be happy and that requires learning to count on ourselves. And we each must ask what we have done for the community and the society that we are living in.

Bill White: How is changing relationship to one's community achieved in Congress 60?

Mr. Hossein Dezhakam: Congress 60's efforts in this area are outlined in our 14 Valleys for Recovery book.7An individual must learn the worldview teachings in order to learn how to communicate with himself, family, and the community. The process takes place slowly from participating in worldview classes, in sports and the arts, and in community service projects. The result is that our members are very successful in their own jobs and personal lives. For example, a Congress 60 member who has a shop learns how to communicate with clients so he has many customers. If he is a mechanic,he strives to become the best mechanic. I just remembered something from our dear mutual friend Dr. Kurtz, may he rest in peace. At the beginning of our communications, he asked me if I was familiar with the
seven great sins written in the holy book. I responded that I was familiar with seven great sins but that I believed there was only one great sin, which is ignorance.7İf a person can achieve distance from ignorance, thousands of sins can be avoided.7Just asillnesses are rooted in the X system [one’s neurobiology], the roots of human problems lie in ignorance toward the nature of our existence. A vibrant worldview is essential for recovering from addiction and embracing our humanity.

Bill White: Are there other dimensions of the role of worldview in addiction recovery?

Mr. Hossein Dezhakam: I would only add that the most important point in recovery andworldview is how this is developed within each person seeking recovery. Our teachings must be real and applicable. Our teachings must elicit power, self-confidence, encouragement, and resilience. For instance, if we convey to a son that he is ignorant and stupid and has made uncorrectable mistakes, then we will create a weak person assured to fail. If instead, we say to that child, “You have made a mistake for which you can and will make amends”, then we create a responsible citizen. There is a huge difference between these two attitudes.7What I'm trying to say is that worldview is very important in addiction recovery as is what we are teaching and who is conducting the teaching. Through proper teachings and encouragement within Congress 60, we have made leaders, including national athletic champions, out of people once hopelessly addicted.

منبع سایت پروفسور ویلیام ال وایت

مترجم: احسان رنجبر

تنظیم: مسافر ابراهیم

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .