تاریخ
شنبه 6 اسفند 1390

کار و تحصیل

موضوع : دستور جلسات هفتگي
یکی از تفاوت های متد DST با سایر روش های درمان اعتیاد در این است که در این روش هیچ گونه نیازی به استراحت نیست و فرد مثل انسان های سالم و معمولی به امور زندگی خود رسیدگی می کند .
کار و تحصیل

بسم الله الرحمن الرحیم

 دستور جلسه این هفته : کار و  تحصیل

کنگره60 به عنوان مرکز راهنمایی رایگان درمان اعتیاد ، همواره سعی دارد موضوعاتی را که در ارتباط نزدیک با بیماری اعتیاد و درمان آن می باشند را مورد بررسی وکاوش قرار دهد . یکی از میادین اصلی تبادل نظر و گفت وشنود در خصوص این موضوعات ، دستور جلسات هفتگی کنگره 60 می باشد . این هفته در کلیه نمایندگی های کنگره 60 موضوع دستور جلسه هفتگی ، کار و تحصیل است.

نکته حایز اهمیت این است که منظور از طرح این دستور جلسه ، بررسی این موضوعات در ابعاد اجتماعی نیست ، بلکه بررسی این موضوعات و ارتباط آن ها با وضعیت مصرف کننده مواد مخدر در پروسه درمان اعتیاد و رهایی است .

می خواهیم بدانیم فردی که برای درمان اعتیاد خود اقدام کرده است ، در طول دوره درمان و بعد از درمان نسبت به موضوعات فوق چه دیدگاهی باید داشته باشد و چگونه در خصوص این موضوعات برنامه ریزی و عمل کند .

شاید تصور شود مصرف کننده مواد مخدر که تحت درمان می باشد و در دوره درمان را سپری می کند . نیاز به استراحت و یا بستری شدن داشته باشد ، در بعضی از روش های درمان اعتیاد وضعیت فرد به گونه ای است که از بستری شدن و استراحت کردن نیزمی گذرد و فرد وضعیت بسیار وخیم و نابسامانی را پشت سر می گذارد .

کار :

یکی از تفاوت های متد DST  با سایر روش های درمان اعتیاد در این است که در این روش هیچ گونه نیازی به استراحت نیست . فردی که با استفاده از روش DST کنگره 60 دوره درمان و رهایی را سپری می کند می تواند مانند انسان های سالم و شهروندان معمولی زندگی کند ، سرکار خود باشد و به امورات زندگی خود رسیدگی کند ، در این روش با توجه به برنامه ریزی دقیق و مصرف داروی اپیوم یا اپیوم تینکچر و کاهش تدریجی و پله ای آن ، شخص از یک تعادل نسبتاً خوب برخوردار است و به راحتی از عهده کلیه امور زندگی خود برمی آید . در روش درمان DST  نیازی به استراحت نیست .

در این روش هیچ گونه رژیم و برنامه غذایی وجود ندارد . در این روش هیچ گونه نیازی به مصرف قرص یا داروهای شیمیایی و حتی داروهای تقویتی یا ویتامینه نیست ،

 در این روش شخص مانند یک انسان معمولی به زندگی خود رسیدگی می کند ، اینکه بگوییم یک سفر اولی که دوره درمان و رهایی را سپری می کند نباید کارکند، چنین چیزی به صورت کلی در کنگره 60 وجود ندارد . مگر موارد خاص که به راهنمای شخص مربوط می شود و بعضی از مشاغل سنگین از نقطه نظر حجم کار و ساعت کار که ممکن است در برنامه درمان و حضور فرد در کلاس ها اختلال ایجاد کند .


 به طور کلی در طول سفر اول که شخص در حال انجام عملیات تیپرینگ داروی مصرفی خود ( اپیوم یا اپیوم تینکچر ) می باشد ، اولویت او در صدر برنامه های زندگی ، درمان و حضور به موقع در کلاس ها می باشد . تا این اتفاق روی ندهد ، یعنی خواست و برنامه ریزی او و حضور در کلاس ها در صدر تمام برنامه ها قرار نگیرد، بعید به نظر می رسد که بتواند از عهده درمان بیماری اعتیاد برآید . زیرا در زمان اعتیاد ، مصرف مواد مخدر در صدر تمام مسائل زندگی و اولویت اول است و هیچ عاملی نمی تواند از حیث اهمیت و اولویت بالاتر از مصرف مواد مخدر قرار بگیرد .


 به همین دلیل در پروسه درمان اعتیاد ، این وضعیت معکوس می شود و برنامه ریزی درمان و رهایی و شرکت به موقع در جلسات و غیبت نداشتن اولویت اول می باشد ، بر همین اساس راهنمایان توصیه می کنند که شاگردانشان وضعیت کار و ساعات کاری خود را به گونه ای تنظیم کنند که بتوانند جلسات  و کلاس های خود را به موقع شرکت کنند ، سفر اولی هایی که غیبت و عدم حضورشان را به بهانه کار  و زندگی توجیه می کنند ، یا خواست رهایی را ندارند که در این صورت اگر ده ها سال هم سفر کنند به درمان و رهایی نمی رسند و یا اینکه از سر نا آگاهی اهمیت لازم را به حضورشان نمی دهند که در این صورت نیز خبری از درمان اعتیاد و موفقیت نخواهد بود .

بنابراین در کنگره 60 برای سفر اولی ها نسخه بیکاری وجود ندارد ، برنامه کار سنگین و پرحجم به گونه ای که نتوانند در کلاس ها شرکت کنند و از عهده عملیات تیپرینگ برنیایند نیز موضوعی است که بایستی از آن خودداری شود  .

در مقاطع بعدی ، یعنی بعد از درمان و رهایی نیز کار و زندگی بایستی به گونه ای باشد که شخص بتواند پایه های مالی زندگی خود را محکم کند ، این مسئله از دروس مهم کنگره 60 میباشد .

بعضا شنیده می شود که در خارج از کنگره 60 مصرف کنندگان مواد مخدر به طور کلی روحیه طلب کارانه ای دارند. حالا که ما ترک کرده ایم بایستی خانواده و جامعه ما را حمایت کنند . به ما کار بدهند تا ما پاک بمانیم و نزنیم یا مواد مصرف نکینم .
کنگره 60 هرگز چنین اعتقادی ندارد و معتقد است که این افراد درمان نشده اند فقط ترک کرده اند و به دنبال بهانه ای هستند تا بروند و مواد مصرف کنند.
کنگره 60 معتقد است کسی که از عهده درمان اعتیاد بر می آید بسان فردی است که با ندانستن و بلد نبودن شنا بتواند از وسط اقیانوس خود را به ساحل برساند ، چنین شخصی در سایر امورات زندگی مانند پیدا کردن کار و تحکیم پایه های مالی زندگی بایستی کاملا موفق عمل کند و چنین مسائلی برای او در قیاس با اقیانوس ، مانند پریدن از جوی آب است . خودش بایستی تمام بار و مسولیت زندگی اش را به عهده گیرد و منتظر کوچکترین حمایتی در این خصوص نباشد .

تحصیل :

کنگره 60 معتقد است که درمان فوق ترک است و تعادل فوق درمان و ما در کنگره 60 به دنبال تعادل هستیم . یکی از نشانه های بارز تعادل ، کار ، زندگی و پایه های مستحکم مالی است ، اما تمام زندگی کار و پول درآوردن نیست، آموزش و خدمت نیز از دیگر مصادیق بسیار مهم  تعادل می باشند ، اعضای کنگره 60 خوب می دانند که چگونه این امور را در کنار یکدیگر قرار دهند و از عهده همه برآیند ، کار ، زندگی ، آموزش ، تحصیل و خدمت .
 بخش های مهمی از بار مفهوم آموزش در درون واژه تحصیل نهفته است ، تحصیل علم و کوتاهی نکردن در طریق علم نیز از توقعات مهم کنگره 60 از مسافران خود می باشد .


در کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر ، سردار ، خطاب به نگهبان چنین می گویند :
شما را فرمانی داده اند که استادی بشوید برای خود و بیت خود و برای کسانی که باید بیایند و از این موضوع بهره مند بشوند . به همین جهت سه مطلب در بیت خودتان مهم است و اولویت دارد بر آنچه دریافت می دارید .
اول : کلام الله را به جهت آنکه گفتیم ، دریافت بدارید ، یعنی بشکافید .
دوم : در طریق علم کوتاهی ننمایید .
سوم : اصوات را ارج بنهید ، یعنی همان موسیقی که توسط آن به پایه های اصوات الهی پی ببرید .

بسیاری از ما ممکن است در زمان اعتیاد ، تحصیل خود را رها کرده باشیم . مانند خود من ، اما حالا کنگره 60  از ما می خواهد که تحصیل  را از سر بگیریم ، بسیاری از اعضای کنگره 60 بعد از درمان و رهایی و حتی در سفر اول تحصیلات خود را از سر گرفته اند . بسیاری دیگر در زمان ورود به کنگره  دیپلم هم نداشته اند ، اما اکنون  نه تنها دارای تحصیلات دیپلم می باشند بلکه وارد دانشگاه شده و تحصیلات عالیه را دنبال می کنند .

 یکی از اعضای کنگره 60 نمایندگی انقلاب و شادآباد فعلی که مصرف کننده هروئین و قرص بود ، تحصیلاتش را در مقطع دبیرستان رها کرده بود ، او سال های دبیرستان را در اوج اعتیاد بود ، او همزمان با سفر اول و سپری کردن دوره درمان و رهایی موفق شد مقطع دبیرستان را به اتمام برساند و دیپلم خود را اخذ کند ، بعداز درمان و رهایی همزمان با قبولی در امتحانان کمک راهنمایی ، در دانشگاه نیز قبول شد ( مقطع کاردانی ) بعد از اتمام دوره کاردانی ، در مقطع کارشنانسی نیز قبول شد و هم اکنون در حال اتمام دوره کارشناسی و مهندسی است . یکی دیگر از اعضای کنگره 60 (  فریدون ) در سن 50 سالگی  تحصیلات دانشگاهی را از سر گرفت ، او پس از گذراندن دوره کارشناسی ، اکنون دوره کارشناسی ارشد را می گذراند  .
یکی دیگر از اعضای کنگره در زمان ورود تنها چیزی که به او نمی آمد ، تحصیل و درس خواندن بود اکنون نه تنها دیپلم خودش را گرفته است بکله دانشجوی رشته موسیقی نیز می باشد . نمونه های این چنینی در کنگره 60 زیاد داریم و این ها نشانه های تعادلی هستند که مد نظر کنگره 60 می باشد .


باز هم تکرار می کنیم که ما در کنگره 60 به دنبال تعادل هستیم و می آموزیم که مفهوم تعادل ، تک بعدی بودن نیست ، انسان متعادل ، انسانی است که بتواند تمام این امور ، کار ، خانواده ، تفریح ، ورزش ، آموزش ، تحصیل و خدمت  را در کنار یکدیگر قرار دهد . در جای خود ، اهمیت تمام این امور را درک کند و برای همه آن ها بتواند برنامه ریزی نماید .


با احترام ، مسافر علی خدامی 6/12/90

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 6768
ادامه مطالب در آرشیو دستور جلسات هفتگي
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
20 نظر  
 • علیرضامختاری از قم
باسلام عالی بود
 • مسعود
زمان ارسال
1394/05/03 14:3:4
سلام به آقاي خدامي ممنون از مطالب خوبتون خيلي مفيد بود
 • اميرحسين
زمان ارسال
1391/12/16 8:20:43
با سلام كار و تحصيل با هم هيچ منافاتي ندارند هيچ لازمه تعادل و تكامل در زندگي نيز هستند و در كنگره در سفر اول هدف رسيدن به مثلث تعادل است پس با سفر كردن هم در تضاد نيستند و اگر من نتوانم اين سه مورد را در كنار هم داشته باشم پس قطعا از نعمت تعادل برخوردار نيستم و بايد در ضلع جهانبيني بيشتر بكوشم خدا نگهدار
 • اميرحسين
زمان ارسال
1391/12/16 8:13:29
سلام من بعضي وقتها با خودم فكر ميكنم كه اگر تشكيل خانواده نميدام زودتر ارتقا پيدا ميكردم ولي با توجه به فرمايش جناب آقاي خدامي كه انسان نبايد تك بعدي باشد و در زندگي در همه مسايل تعادل داشته باشد متوجه شدم كه خانواده نه تنها مانع نيست بلكه حتي ابزار ارتقاء هم هست با تشكر از زحمات خدمتگذارن كنگره خدانگهدار
 • میثم کرج
زمان ارسال
1390/12/08 10:55:38
با سلام وخسته نباشید استفاده کردم
 • مرتضی مسافر
زمان ارسال
1390/12/07 11:40:54
با سلام آقای خدامی عزیز،نوشته های شما همیشه به من آرامش میده. با آرزوی توفیق روز افزون.
 • مسافر حسن از تبریز
زمان ارسال
1390/12/07 11:30:47
سلام از این دستور جلسه خیلی انرژی گرفتم واز همه شماتشکر وقدردانی میکنم
 • مسافر ناصر از تبریز
زمان ارسال
1390/12/07 11:4:1
از زحمات شما بسیار متشکرم
 • همسفر نور
زمان ارسال
1390/12/07 9:12:3
بسیار عالی خسته نباشید نوشته های شما همیشه ساده روان ودلنشین است .متشکرم
 • سیدعلی اصفهان
زمان ارسال
1390/12/07 5:30:47
از نوشته های شما که از دل برمی خیزد وبا تجربه عجین است استفاده نمودیم وبر دل نشست امیدواریم کسانی که بدنبال آرامش واقعی هستند بتوانند راه درست را بیابند وسپس ..... خداقوت..
 • سردرگم
زمان ارسال
1390/12/07 5:29:1
واقعا ممنون جناب خدامی واقعا از نوشته های شما لذت میبرم و استفاده میکنم
 • نادر فراهانی
زمان ارسال
1390/12/07 3:41:0
خدا قوت و ممنون . آقای خدامی عزیز استفاده کردم .
 • نادر فراهانی
زمان ارسال
1390/12/07 3:39:44
خدا قوت و ممنون . آقای خدامی عزیز استفاده کردم .
 • محمد
زمان ارسال
1390/12/07 1:35:23
با سلام درود برشما مسافر عزیز که نقش خدمت را به خوبی ایفا می کنید خدا قوت
 • وحید.نمایندگی مشهد
زمان ارسال
1390/12/06 23:56:59
باتشکر اززحمات شما و باامید دیدارشمادرجوار حرم ملکوتی امام رضا(ع)
 • کاظم مشهد
زمان ارسال
1390/12/06 10:52:45
سلام سپاس فراوان واقعا تبریک میگم به تلاش بی وقفه شما
 • همسفر مصطفی
زمان ارسال
1390/12/06 10:8:22
خدا قوت
 • میثم
زمان ارسال
1390/12/06 9:3:59
با ارزوی موفقیت بشتر
 • همسفر آرزو
زمان ارسال
1390/12/06 7:51:12
سلام خدا قوت
 • همسفرآزاده
زمان ارسال
1390/12/06 7:26:31
درود فراوان و خدا قوت خدمت استاد گرامی
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب
مشاهده آمار بازدید روزانه